10. decembra Mt 11,28-30

Každodennosť žitá v zjednotení s Bohom je Ním požehnaná. Ťažkosti sa nám však vyhýbať nebudú. Sú však príležitosťou k hlbšej dôvere: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ja vás posilním“. Skúsil si to už?

9. decembra Mt 18,12-14

Ak bdieš v jednote s Bohom, tak udalosti, ktoré sa ťa dotýkajú, sa dotýkajú aj Jeho. A preto súciti s tebou. Ak sa vzdiališ, oklamaný falošnosťou sveta, On „sa vydá hľadať ťa“. Nájde ťa a privedie späť. Ak mu to dovolíš.

8. decembra Lk 1,26-38

Ak si rozrušený a nie si v stave niečo pochopiť, tak aj tebe patria slová: „Neboj sa!“ Hľadaj odpoveď, pýtaj sa, čítaj, počúvaj, čakaj... ako Mária, ktorá pokorne viedla dialóg s anjelom hovoriac: „ale ako sa to stane, veď...“ Neboj sa!

7. decembra Mk 1, 1-8

Ďalší rok Božej práce s nami začína adventom - rozjímaním nad neobyčajnosťou daru Božieho Syna. Potrebujeme "pripraviť cestu" a "vyrovnať chodníky" tomu, čo prichádza s darom Ducha Svätého.

6. decembra Mt 9,35-10,8

Ježišova inštrukcia učeníkom o tom, že nemajú ísť k pohanom, nám pomáha: vedľa teba, medzi tvojimi priateľmi, v najbližšej rodine sú tí, čo potrebujú milosť. Nepozeraj príliš ďaleko, pozri sa okolo a uvidíš koľkí z tvojich najbližších potrebujú novú evanjelizáciu.

5. decembra Mt 9,27-31

Často neveríš, že sa môže splniť to, o čo prosíš. Neboj sa. Nespochybňuj láskavosť Božieho srdca. On sa pýta: „Veríš, že to môžem urobiť?“ Veríš?

4. decembra Mt 7, 21. 24-27

Vôľou nášho nebeského Otca je, aby sme počúvali slovo jeho Syna. No nielen počúvali, ale aj uskutočňovali! Iba tak sa môže vyplniť Otcova túžba voči nám: že náš život vyrastie na dom postavený na skale - taký, ktorý dážď problémov, víchrica kríz a ani prívaly beznádeje nebudú môcť ohroziť.

3. decembra Mt 15,29-37

Poobzeraj sa okolo. Všimni si biedu a utrpenie iných. Zober si ich do srdca a tam ich obetuj Ježišovi. „Polož mu ich k nohám“ a horlivo pros, aby ich uzdravil.

2. decembra Lk 10,21-24

Ak chceš Bohu urobiť radosť, tak sa staň ako dieťa. Dôveruj a miluj nezištne. Nepôjde to hneď, je to proces. Ale oplatí sa skúsiť to, lebo „mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli“.

1. decembra Mt 8,5-11

Akú vieru nájde Pán u teba keď príde deň slúšky a potom deň stolovania v nebeskom kráľovstve? Ježišovo slovo exorcizmuje, stačí jedno a naša duša sa uzdravuje. Hľadaj ho, keď si v potrebe.

30. novembra 13,33-37

Svet, čas, osoby a udalosti sú domom Božím. Človeku Boh "odovzdal moc" postarať sa o všetko, aby tento dom bol naďalej Božím domom. Keď Pán príde, nájde u teba svoj príbytok, alebo miesto, kde si si všetko zariadil po svojom?

29. novembra Lk 21,34-36

Účinným liekom na ťažkopádnosť srdca je pôst. Pritom nejde o nejednie mäsa, ale o umŕtvenie zmyslov. A tých máme až päť! Kto neskúsil, nevie...

28. novembra Lk 21,29-33

Kráľovstvo Božie je bližšie každým dňom. Čo to pre teba znamená? Len obavy? Alebo ti to pomáha mudro žiť prítomný moment?