21. januára Mk 1, 14-20

Moc Božieho slova je v centre dnešného evanjelia. Táto moc spočíva v schopnosti zmeniť život človeka, a presnejšie jeho srdce. Božie slovo má moc obrátiť srdce človeka! Aj to tvoje. Existuje väčšia výzva?!

20. januára Mk 3, 20-21

Jeho príbuzní hovorili: Pomiatol sa... Možno aj tvoji príbuzní hovoria niečo podobné, keď vidia, že prijímaš do svojho života ďalšie dieťa, že dávaš v nedeľu prednosť sv. omši pred nákupmi, alebo keď počujú, že si znovu odpustil nejakú nespravodlivosť, a podobne. Neboj sa, nasleduj svojho Učiteľa. 

19. januára Mk 3, 13-19

Tak naozaj Boh nehovorí, On volá. A čaká od nás nie nejaké hlboké reflexie, ale odpoveď. Odpoveď, ktorá bude zo srdca, podobne ako jeho volanie. Učeníci odpovedali tým, že "prišli k nemu". V duchovnom svete sa nič nedeje mimochodom, ale v tomto úžasnom napätí medzi Božím pozvaním a našou odpoveďou.

18. januára Mk 3, 7-12

"Veľké množstvo ľudí prišlo za ním..." Kto alebo čo priťahuje tvoju pozornosť? Kto alebo čo stojí za tvoj čas, pozornosť a námahu? Za čím chceš ísť celý svoj život?

17. januára Mk 3, 1-6

Uzdravenie vyschnutej ruky je obrazom toho, čo koná Ježiš s nami vždy. A to je oživovanie. Oslobodzuje nás od záťaží a všetkého, čo nás paralizuje. A dáva nám Ducha Svätého, aby sme mali v sebe zdroj energie. 

16. januára Mk 2, 23-28

Odborníci hovoria, že pri čítaní vyhľadávame veci, ktoré potvrdzujú náš pohľad na vec. Môžeme si to veľmi dobre všimnúť pri čítaní Božieho slova. Ako je nám ťažko čítať bez tých všetkých vecí na pozadí!? A predsa k tomu vlastne nás pozýva Ježiš v dnešnom evanjeliu, keď sa pýta: Nikdy ste nečítali? Čítame a čítame, a rozumieme len tak, ako sme si to už zvykli. Potrebujeme predtým prosiť Ducha Svätého, aby sme zachytili novosť slova, ktoré prichádza vždy, aby nás pohlo a zmäkčilo, nie aby nás utvrdilo.

15. januára Mk 2, 18-22

Ježiš v nás hľadá novosť, ktorá má charakterizovať jeho učeníkov. Novosť, podobnú tej, ktorú majú pred očami svadobní hostia... Ak ju však nemajú, je tu dôvod postiť sa a konať iné skutky pokánia. Ako si na tom dnes?

13. januára Mk 2, 13-17

Ako je to s tebou? Už si uvidel, že potrebuješ Lekára a Spasiteľa? Alebo sa ti zdá, že to ešte stále nie je také zlé?

12. januára Mk 2, 1-12

„Prečo si to myslíte vo svojich srdciach?" Zmýšľanie srdca. Často sa nazdávame, že srdce je nedotknuteľná komnata, ale takí reklamní producenti či informační manažéri vedia veľmi dobre, že to tak nie je, a dokážu sa doň poľahky dostať. Z tohto dôvodu niekedy ani netušíme, prečo určitým spôsobom rozmýšľame. Všímajme si kriticky náš spôsob uvažovania, zvlášť tam kde sa odchyľuje od spôsobu uvažovania Cirkvi a svätých, a prosme, aby ho Kristus očisťoval.

11. januára Mk 1, 40-45

"Začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta". Áno, stáva sa, že sa nám niečo zdá ako správne, napríklad hovoriť, čo s nami urobil Boh, no môže to byť Ježišovi na prekážku. Aj tu je potrebné pokorne rozoznávať, k čomu nás Boh v danej chvíli povoláva.

9. januára Mk 1, 21-28

Ježiš učí inak ako zákonníci... Ako ten, čo má moc. Čo to znamená pre teba? Čo to znamená pre tvoj spôsob prístupu k Jeho slovu?

8. januára Mk 1, 14-20

"Naplnil sa čas..." Skončili sme vianočné obdobie a vstúpili sme do "cezročného" obdobia. Lebo všetko má svoj koniec. Ale je tu aj nový začiatok a Pán obchádza svojich učeníkov a povoláva ich, aby zanechali svoj starý život a išli za ním...

7. januára Mk 1, 7-11

Zostupujúci Duch Svätý a z neba zaznievajúci hlas: "Toto je môj milovaný". Rovnako, ako sa to deje nám v Cirkvi. Krstom vstupujeme s Kristom do vôd, kde umiera starý človek a odkiaľ vychádza nový, ako nové stvorenie, pripravené stať sa príbytkom pre Boží život. Na toto čaká svet. Na toto čakajú všetci tí, čo žijú v strachu, nemajú nádej a chytajú sa sloganov, ktoré nedokážu nasýtiť a urobiť šťastným.