Oznamy - Levoča

OZNAMY Minoritského kostola

27.9.2020   26. nedeľa v cezročnom období

 1. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme v pondelok až v stredu od 15:00, vo štvrtok a piatok od 14:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00. Vo farskom kostole bude príležitosť k sv. spovedi pol hodiny pred rannými a večernými sv. omšami, v piatok od 17:00.
 2. V utorok sa na svätej omši o 15:50 rozlúčime s bratom Samuelom Hurajtom, ktorý odchádza do Spišského Štvrtku, odkiaľ k nám prichádza brat Tomáš Vlček, ktorého privítame vo štvrtok počas sv. omše o 15:50. Bratovi Samuelovi ďakujeme za jeho službu v našom chráme i v nemocnici a zverujeme ho do Vašich modlitieb.
 3. V stredu po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet, preto poklona Sviatosti oltárnej začne až približne od 11:00.
 4. Vo štvrtok začínajú Októbrové ružencové pobožnosti s ikonou Panny Márie Matky Ticha. Počas týždňa a v nedeľu budú o 15:00, v soboty o 7:15. V Bazilike sv. Jakuba modlitba sv. ruženca v pondelok až piatok o 18:00, v soboty a nedele o 18:40. Od štvrtku v rámci Trojdnia pred sviatkom sv. Františka budeme počas ruženca a večerných sv. omší rozjímať o živote a myšlienkach zakladateľa našej rehole.
 5. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Dobrovoľníci sú vítaní.
 6. V sobotu o 9.30 začne na Mariánskej hore Fatimská sobota.
 7. V sobotu o 15:50, v predvečer slávnosti sv. Františka bude mimoriadne sv. omša, po nej Tranzitus – pobožnosť pripomínajúca prechod sv. Františka do neba.
 8. Na budúcu nedeľu sa uskutoční Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, tzv. Halier sv. Petra.
 9. Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať členské podiely na rok 2021 na fare každý deň od 17:00, v nedeľu medzi sv. omšami a po skončení sv. omše o 10:00. Členský príspevok je 8€.
 10. Tých, ktorí potrebujú pomoc pri opatrovaní chorých, informujeme, že Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) v Levoči poskytuje počas pracovných dní, v prípade potreby aj počas víkendov a sviatkov domácu ošetrovateľskú starostlivosť pacientom, ktorí sú imobilní, čiastočne imobilní a nie sú schopní samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia. Mobilný hospic poskytuje paliatívnu ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí pacientom v terminálnom štádiu ochorenia a zomierajúcim. Starostlivosť uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa pacienta na základe platnej zmluvy. V prípade potreby kontaktujte sestry v našej Charite v Levoči.
  1. Liturgický kalendár:
 • pondelok – (v bazilike) Piate výročie vyhlásenia Baziliky sv. Jakuba
 • utorok – sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanielov
 • streda – spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
 • štvrtok – spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
 • piatok – spomienka Svätých anjelov strážcov
 • nedeľa – slávnosť svätého Františka, zakladateľa nášho rádu

OZNAMY Minoritského kostola

20.9.2020   25. nedeľa v cezročnom období

 1. Včera naša rehoľa na Slovensku dostala dva vzácne dary: Brat Peter Pikulík zložil svoje prvé rehoľné sľuby, čím ukončil ročný noviciát a odcestoval do formačného domu v Bratislave, kde bude študovať teológiu; a brat Peter Głód z našej materskej Krakovskej provincie prišiel k nám do Levoče, čím posilnil našu komunitu. Oboch bratov zverujeme do Vašich modlitieb.
 2. Od pondelka nastane zmena večerných sv. omší v Bazilike sv. Jakuba – budú o 18:00, teda o hodinu skôr.
 3. V utorok o 16:00 bude na Mariánskej hore otvorenie výstavy Ján Pavol II. a Slovensko. Výstava potrvá do 12. októbra.
 4. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V piatok o 18:00 bude v bazilike sv. Jakuba svätá omša pre deti, zvlášť prvoprijímajúce deti. O 19:00 bude sv. omša pre všetku levočskú mládež, zvlášť birmovancov. Prosíme rodičov birmovancov, aby sa zúčastnili sv. omše o 19:00, po ktorej bude krátke informačné stretnutie.
 6. Minulú nedeľu sa v zbierke na podporu kresťanských spoločenstiev vo Svätej zemi vyzbieralo 430€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 7. Vzhľadom na zhoršujúcu pandemickú situáciu veriaci, ktorí patria do rizikových skupín (seniori, chorí, ľudia so zvýšenou teplotou), ako aj tí, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe. Sväté prijímanie sa má rozdávať výhradne do rúk. Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, má prísť celkom na záver radu prijímajúcich.
 8. Liturgický kalendár:
 • pondelok – sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
 • streda – spomienka sv. Pia z Pietrelciny

OZNAMY Minoritského kostola

13.9.2020   24. nedeľa v cezročnom období

 1. Dnešná zbierka je určená na podporu kresťanských spoločenstiev vo Svätej zemi.
 2. Počas tohto týždňa budú sväté omše o 19.00 v Bazilike sv. Jakuba.
 3. V rámci vigílie slávnosti Sedembolestnej Panny Márie bude na Mariánskej hore v pondelok o 21:00 krížová cesta a po nej sv. omša.
 4. V utorok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00, 19:00. Na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30. V Závade o 8:00; v Levočskej Doline o 9:00. V našom chráme budú sväté omše ako v nedeľu - o 9:00, 11:00 a 16:00. Pol hodiny pred svätými omšami sa budeme modliť Sedembolestný ruženec.
 5. Vo štvrtok františkánska rodina slávi sviatok Stigmatizácie svätého Františka. O 15:00 sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva, následne budeme rozjímať so sv. Františkom nad krížom nášho Spasiteľa. Po svätej omši bude prednáška a diskusia na tému Viera ako odpoveď človeka Bohu v rámci prvého stretnutia 3. ročníka Diecéznej školy viery.
 6. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva. Dobrovoľníci sú vítaní.
 7. Levočská mládež, zvlášť prvoprijímajúce deti a birmovanci sú pozvaní v piatok o 19:00 na svätú omšu. Prosíme a povzbudzujeme aj rodičov, aby sa zúčastnili tejto svätej omše.
 8. V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Na ich úmysel – poďakovanie za úrodu – sa budeme modliť počas svätej omše v sobotu.
 9. Liturgický kalendár:
 • pondelok – sviatok Povýšenia Svätého kríža
 • utorok – slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
 • streda – spomienka sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov
 • štvrtok - sviatok Stigmatizácie svätého Františka
 • piatok – sviatok sv. Jozefa Kupertínskeho, kňaza
 • sobota – poďakovanie za úrodu, jesenný kántrový deň

OZNAMY Minoritského kostola

6.9.2020   23. nedeľa v cezročnom období

 1. Počas tohto týždňa budú sväté omše o 19.00 v Bazilike sv. Jakuba.
 2. V utorok bude svätá omša na Mariánskej hore o 16.00.
 3. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 4. Vo štvrtok o 18.30 začínajú na fare pravidelné nácviky speváckeho zboru. Prihlásiť sa môžu aj noví záujemci.
 5. V sobotu bude svätá omša na Mariánskej hore o 10.00.
 6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu kresťanských spoločenstiev vo Svätej zemi. Na tento účel je zvyčajne vyhradená Zbierka pri Božom hrobe, no z dôvodu pandémie Covid-19 Svätý Otec František rozhodol, že sa táto zbierka presúva na 13.9.2020 – do blízkosti sviatku Povýšenia Svätého kríža.
 7. Minulú nedeľu sa na potreby Diecézneho katechetického úradu vyzbieralo 240 €; na pamätnú tabuľu pripomínajúcu Barbarskú noc v Levoči ste prispeli sumou 592 €. Za Vašu štedrosť Vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 8. Žiaci deviateho ročníka základných škôl, resp. kvarty a starší, ktorí doposiaľ neprijali sviatosť birmovania, si môžu stiahnuť prihlášku na stránke farnostlevoca.sk v sekcii Birmovanie, kde nájdu ďalšie informácie.
 9. 11. – 13. septembrasaCentre Božieho milosrdenstva v Smižanoch uskutoční príprava na manželstvo (Ohne snúbencov), ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Prihlásiť sa môžete na t.č. 0905 670 833; mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; www.hkrsr.sk
 10. Rebrík, jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku, môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránkyalebo na telefónnom čísle 0903 962029.
 11. Liturgický kalendár:
 • pondelok – spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov, mučeníkov
 • utorok – sviatok Narodenia Panny Márie
 • sobota – spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie

 

OZNAMY Minoritského kostola

30.8.2020   22. nedeľa v cezročnom období

 1. Dnešná zbierka je určená pre potreby Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy.
 2. Ešte dnes je možnosť pri východe z kostola finančne prispieť na pamätnú tabuľu pripomínajúcu 70. výročie násilného vyvezenia bratov minoritov a zatvorenia nášho kláštora.
 3. Počas tohto týždňa budú sväté omše o 19.00 v Bazilike sv. Jakuba.
 4. V utorok bude predsedať svätej omši o 15.50 br. Lucián Mária Bogucki, predstavený slovenskej minoritskej kustódie. Po sv. omši bude odhalená pamätná tabuľa o tzv. Barbarskej noci a následne pohostenie na nádvorí kláštora.
 5. V stredu, na začiatku školského roka, bude o 8.00 v Bazilike sv. Jakuba svätá omša Veni Sancte pre cirkevné školy a o 19.00 pre všetky ostatné školy.
 6. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 7. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme v pondelok až v stredu od 15.00, vo štvrtok a piatok od 14.00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8.00. Vo farskom kostole bude príležitosť k sv. spovedi pol hodiny pred rannými a večernými sv. omšami, v piatok od 18.00.
 8. V sobotu o 9.30 začne na Mariánskej hore fatimská sobota.
 9. Spišská katolícka charita organizuje pre chudobné rodiny a deti v núdzi zbierku školských pomôcok. Môžu byť aj používané, ale funkčné – zošity, perá, výkresy, farbičky, rysovacie pomôcky, školské tašky, vrecká na topánky a pod… V Levoči je zberným miestom dom Charitas na Nám. Majstra Pavla 49. Kontaktnou osobou je s. Timea (t.č. 0904 501 421).
 10. Liturgický kalendár:
 • streda – votívna sv. omša o Duchu Svätom
 • štvrtok – spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

OZNAMY Minoritského kostola

16.8.2020   20. nedeľa v cezročnom období

1. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej. Dobrovoľníci sú vítaní.

2. Počas tohto týždňa budú sväté omše o 19.00 v gymnaziálnom kostole, inak sa poriadok sv. omší sa nemení: v Bazilike sv. Jakuba – v nedele o 8.00, 10.00 a 19.00; počas týždňa o 6.00; v sobotu o 6.30. V nedele v Závade o 8.00; v Levočskej Doline o 9.00; na Mariánskej hore o 14.30. U nás: v nedele o 9.00, 11.00 a 16.00; počas týždňa o 7.00, 15.50; v soboty o 7.50.

3. V sobotu slávime spomienku Panny Márie Kráľovnej. Na Mariánskej hore bude svätá omša o 10.00. V gymnaziálnom kostole bude odpustová svätá omša o 19.00.

4. Na budúcu nedeľu si púť na Mariánsku horu vykonajú veriaci z farnosti Bijacovce. O 14.00 sa začne modlitba posvätného ruženca, o 14.30 svätá omša.

   Odchod na eRko tábor do Oravskej Polhory bude na budúcu nedeľu o 14.00 od sochy Ľudovíta Štúra na námestí.

5. V Deň ústavy SR, 1. septembra, si chceme pripomenúť 70. výročie tzv. Barbarskej noci, keď aj bratia nášho kláštora boli odvlečení a levočský kláštor bol štátnou mocou zabraný. Po svätej omši o 15.50 je plánované odhalenie pamätnej tabule pri vchode do kláštora a pohostenie na nádvorí. Počas nasledujúcich dvoch nedieľ po svätých omšiach bude možnosť finančne prispieť na túto pamätnú tabuľu. Tých, ktorí by nám chceli pomôcť pri organizácii najmä pohostenia (pečenie; prenosné záhradné altánky, slnečníky) povzbudzujeme, aby sa prihlásili v sakristii, mailom, alebo telefonicky (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 053 451 4570).

6. Liturgický kalendár:

 • štvrtok – spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
 • piatok – spomienka sv. Pia X., pápeža
 • sobota – spomienka Panny Márie Kráľovnej

OZNAMY Minoritského kostola

9.8.2020   19. nedeľa v cezročnom období

1. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Dobrovoľníci sú vítaní.

2. V piatok na vigíliu slávnosti Nanebovzatia Panny Márie bude na Mariánskej hore o 21:00 modlitba sv. ruženca, potom sviečkový sprievod okolo baziliky a svätá omša v bazilike.

3. V sobotu je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše – v Bazilike sv. Jakuba o 6.30, 8.00 a 19.00; v Závade a v Levočskej Doline o 8.00; na Mariánskej hore o 14.30. U nás o 7.50 a o 16.00.

4. V sobotu po svätej omši o 7.50 sa v pastoračnej miestnosti za sakristiou uskutoční volebná kapitula Františkánskeho svetského rádu.

5. Poriadok sv. omší sa nemení: v Bazilike sv. Jakuba – v nedele o 8.00, 10.00 a 19.00; počas týždňa o 6.00 a 19.00; v sobotu o 6.30 a 19.00. V nedele v Závade o 8.00; V Levočskej Doline o 9.00; na Mariánskej hore o 14.30. U nás: v nedele o 9.00, 11.00 a 16.00; počas týždňa o 7.00, 15.50; v soboty o 7.50.

6. Liturgický kalendár:

 • pondelok – sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
 • utorok – sviatok sv. Kláry z Assisi, panny
 • piatok – sviatok sv. Maximiliána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka
 • sobota – slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

OZNAMY Minoritského kostola

2.8.2020   18. nedeľa v cezročnom období

1. Dnes je možné získať tzv. Odpustky Porciunkuly. Tieto odpustky vyprosil sv. František pre kostolík Panny Márie Anjelskej v Assisi nazývaný Porciunkula. Pápeži postupne rozšírili tieto odpustky pre deň 2. august na všetky františkánske a neskôr aj na všetky farské a katedrálne kostoly, ako aj na baziliky minor. Pre získanie odpustkov je potrebné navštíviť jeden zo spomenutých chrámov, pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha, ako aj pomodliť sa na úmysly Svätého Otca, byť v milosti posväcujúcej a prijať sväté prijímanie.

2. V stredu si pripomíname výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme – tzv. Santa Maria Maggiore. Obidve baziliky našej farnosti – Navštívenia Panny Márie a sv. Jakuba sú duchovne spojené s touto rímskou bazilikou. Preto pre obidve baziliky je tento deň slávnosťou. Na Mariánskej hore v utorok o 21.00 bude modlitba svätého ruženca a po nej svätá omša. V stredu budú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00; v bazilike na Mariánskej hore o 10.00.

3. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Dobrovoľníci sú vítaní.

4. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme v pondelok až v stredu od 15:00, vo štvrtok a piatok od 14:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8.00. Vo farskom kostole bude príležitosť k sv. spovedi počas ranných i večerných sv. omší, v piatok od 18.00.

5. Poriadok sv. omší sa nemení: v Bazilike sv. Jakuba – v nedele o 8.00, 10.00 a 19.00; počas týždňa o 6.00 a 19.00; v sobotu o 6.30 a 19.00. Na Mariánskej hore v nedele o 14.30. U nás: v nedele o 9.00, 11.00 a 16.00; počas týždňa o 7.00, 15.50; v soboty o 7.50.

6. Liturgický kalendár:

 • utorok – spomienka sv. Jána Márie Vianneya, kňaza
 • streda – spomienka výročia posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
 • štvrtok – sviatok Premenenia Pána
 • sobota – sviatok sv. Dominika, kňaza, zakladateľa Rádu dominikánov

OZNAMY Minoritského kostola

26.7.2020   17. nedeľa v cezročnom období

1. Dnes o 10.30 je v Závade odpustová sv. omša ku cti sv. Anny.

  Na Mariánsku horu si dnes konajú púť veriaci z farností Kolačkov a Harichovce so svojimi duchovnými pastiermi. O 14.00 sa budú modliť posvätný ruženec a o 14.30 sláviť svätú omšu.

2. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva. Pozývame aj dobrovoľníkov.

3. V sobotu bude na Mariánskej hore fatimská sobota so začiatkom o 9.30.

4. Na budúcu nedeľu bude možné získať tzv. Odpustky Porciunkuly. Tieto odpustky vyprosil sv. František pre kostolík Panny Márie Anjelskej v Assisi nazývaný Porciunkula. Pápeži postupne rozšírili tieto odpustky pre deň 2. august na všetky františkánske a neskôr aj na všetky farské a katedrálne kostoly, ako aj na baziliky minor. Pre získanie odpustkov je potrebné navštíviť jeden zo spomenutých chrámov, pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha, ako aj pomodliť sa na úmysly Svätého Otca, byť v milosti posväcujúcej a prijať sväté prijímanie.

5. Na budúcu nedeľu o 9.00 bude v gymnaziálnom kostole svätá omša s požehnaním obnoveného organa. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba budú už v bežnom režime – v nedele o 8.00, 10.00 a 19.00; počas týždňa o 6.00 a 19.00; v sobotu o 6.30 a 19.00. Na Mariánskej hore v nedele o 14.30. U nás sa poriadok svätých omší nemení: v nedele o 9.00, 11.00 a 16.00; počas týždňa o 7.00, 15.50; v soboty o 7.50.

6. Aj keď si súčasná pandemická situácia si nevyžaduje, aby boli vyhradené sväté omše pre seniorov, povzbudzujeme Vás, aby sme v nedele na svätej omši o 9.00 hodine vyhradili lavice pre seniorov a pre ľudí so zdravotnými ťažkosťami. Rodiny a tí, ktorým to viac vyhovuje, môžu sedieť v laviciach, ostatní nech si podľa možnosti sadnú na lavičky a stoličky. Pripomíname, že dezinfekcia rúk pred svätým prijímaním nie je povinná. Tí, ktorí majú problém prijať sväté prijímanie na ruku by o tom mali vopred informovať kňaza a prijať eucharistiu ako poslední. 

7. Liturgický kalendár:

 • pondelok – spomienka sv. Gorazda a spoločníkov
 • streda – spomienka sv. Marty
 • štvrtok – spomienka bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
 • piatok – spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
 • sobota – spomienka sv. Alfonza Márie de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

OZNAMY Minoritského kostola

19.7.2020   16. nedeľa v cezročnom období

1. Poriadok sv. omší sa nemení: V Bazilike sv. Jakuba v nedele o 6.00, 8.00, 10.00, a 19.00; na Mariánskej hore o 14.30; počas týždňa o 6.00 a 19.00. U nás: v nedele o 9.00, 11.00 a 16.00; počas týždňa o 7.00, 15.50; v soboty o 7.50.

2. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky ruže p. Márie Kočišovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

3. V sobotu o 8.45 pozývame sympatizantov svätého Františka a jeho spirituality na stretnutie Františkánskeho svetského rádu do pastoračnej miestnosti za sakristiou.

4. V sobotu slávime sviatok patróna našej baziliky, farnosti i mesta – sv. Jakuba Staršieho, apoštola. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.30, 8.00 a 19.00. Vonkajšia slávnosť ku cti sv. Jakuba bude v nedeľu pri všetkých sv. omšiach v Bazilike sv. Jakuba. Slávnostnú odpustovú sv. omšu o 10.00 hodine bude slúžiť Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.

   Z príležitosti slávnosti sv. Jakuba sa uskutoční XII. ročník medzinárodného festivalu spevu a hudby Musica Sacra. Otvárací koncert sa začína v sobotu o 17.30 v Bazilike sv. Jakuba. Podrobný program je na výveske.

5. Na budúcu nedeľu bude v Závade odpustová sv. omša ku cti sv. Anny o 10.30.

6. Farnosť Levoča má novú webovú stránku www.farnostlevoca.sk

Pripomíname, že oznamy nášho chrámu si môžete prečítať na stránke www.minoriti.sk celkom dole.

7. Liturgický kalendár:

 • utorok – spomienka sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi
 • streda – sviatok sv. Márie Magdalény
 • štvrtok – sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
 • sobota – slávnosť sv. Jakuba, apoštola

OZNAMY Minoritského kostola

12.7.2020   15. nedeľa v cezročnom období

1. Poriadok sv. omší sa nemení: V Bazilike sv. Jakuba v nedele o 6.00, 8.00, 10.00, a 19.00; na Mariánskej hore o 14.30; počas týždňa o 6.00 a 19.00. U nás: v nedele o 9.00, 11.00 a 16.00; počas týždňa o 7.00, 15.50; v soboty o 7.50.

2. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí rôznymi dobrotami obdarovali mladých, ktorí trávili u nás tzv. Prázdniny u minoritov. Aj vďaka Vašej štedrosti mladí veľmi pozitívne hodnotili týždeň, v ktorom sa nám s Božou pomocou podarilo namaľovať 11 okien, vchod do krypty a odstrániť staré nátery v predsieni vchodu od hradieb.

3. Vo štvrtok slávime spomienku na Pannu Máriu Karmelskú - Škapuliarsku. Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00.

4. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky ruže p. Márie Palenčárovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

5. Liturgický kalendár:

 • streda – sviatok sv. Bonaventúru z Bagnoregia, biskupa a učiteľa Cirkvi
 • štvrtok – spomienka preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
 • piatok – spomienka sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

OZNAMY Minoritského kostola

5.7.2020   Slávnosť svätého Cyrila a Metoda

1. Poriadok sv. omší: V Bazilike sv. Jakuba počas týždňa o 6.00 a 19.00; v Levočskej Doline a v Závade v pondelok o 17.00, v Humanitáre v piatok o 16.00. Od budúcej nedele o 6.00, 8.00, 10.00, a 19.00; v Závade o 8.00, v Levočskej Doline o 9.00, v Humanitáre o 10.00, na Mariánskej hore o 14.30 – oktáva sviatku Navštívenia Panny Márie. Počas mesiaca júla v gymnaziálnom kostole sv. omše nebudú ani v nedeľu, ani v týždni.

   U nás sa poriadok nemení: v nedele o 9.00, 11.00 a 16.00; počas týždňa o 7.00, 15.50; v soboty o 7.50.

2. Od pondelka do soboty 12-15 mladých bude tráviť u nás tzv. Prázdniny u minoritov – dopoludnia práca pri kláštore, popoludní výlety do okolia. Ak by ste im chceli darovať niečo zo záhrady, alebo niečo upiecť, budeme vďační.

3. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky ruže p. Emílie Horvathovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

4. Liturgický kalendár:

 • pondelok – spomienka sv. Márie Goretti
 • piatok – spomienka sv. Veroniky Giulianovej
 • sobota – sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

OZNAMY Minoritského kostola

28.6.2020   13. nedeľa v cezročnom období

1. Dnes je výročie posviacky nášho chrámu.

2. Na júnové pobožnosti Vás pozývame každý deň o 15.30 (do utorka).

3. Poriadok sv. omší sa nemení: V Bazilike sv. Jakuba v nedele o 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 14.30 a 19.00; počas týždňa o 6.00 a 19.00. U nás: v nedele o 9.00, 11.00 a 16.00; počas týždňa o 7.00, 15.50; v soboty o 7.50.

4. V pondelok je slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00, 12.00, 17.00 a 19.00 hodine. U nás o 7.00 a o 15.50.

5. V utorok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet, preto poklona Sviatosti oltárnej začne až približne od 11.00.

6. Vo štvrtok je sviatok Návštevy Panny Márie. Svätú omšu na Mariánskej hore o 10.00 hodine bude slúžiť Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup. Môžu sa jej zúčastniť len peší pútnici; bude vysielaná televíziou LUX a rádiom Lumen.

6. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme v pondelok až v stredu od 15:00, vo štvrtok a piatok od 14:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8.00. Vo farskom kostole bude príležitosť k sv. spovedi počas ranných i večerných sv. omší.

7. V piatok po svätej omši o 15.50 prosíme o upratovanie kostola členky ruže p. Emílie Bobkovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

8. Ako sme Vás informovali, púť na Mariánsku horu bola zrušená, preto v dňoch 4. - 5. júla nebude nikomu dovolené sláviť Eucharistiu, vysluhovať sviatosti alebo vykonávať iné posvätné úkony v Bazilike a na celom priestranstve Mariánskej hory.

9. Liturgický kalendár:

 • pondelok – slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov
 • štvrtok – sviatok Návšteva Panny Márie
 • piatok – sviatok sv. Tomáša, apoštola
 • nedeľa – slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov

OZNAMY Minoritského kostola

21.6.2020   12. nedeľa v cezročnom období

1. Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia hygienických opatrení spojených s pandémiou Covid-19 otcovia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.) Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva v platnosti usmernenie podávať sväté prijímanie na ruku.

2. Na júnové pobožnosti pozývame každý deň o 15.30, v sobotu po svätej omši.

3. Poriadok sv. omší: V Bazilike sv. Jakuba v nedele o 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 14.30 a 19.00; počas týždňa o 6.00 a 19.00. Teda už nebudú sväté omše v týždni o 8.00 hodine. U nás sa poriadok nemení: v nedele o 9.00 (pre seniorov), 11.00 a 16.00 (so zameraním pre deti); počas týždňa o 7.00, 15.50, v soboty o 7.50.

4. V stredu o 10.00 v spišskej Katedrále sv. Martina bude biskupská vysviacka Mons. Jána Kuboša, ktorý bude novým spišským pomocným biskupom. Vysviacku bude vysielať aj TV LUX.

5. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Pozývame aj dobrovoľníkov.

6. V sobotu o 11.00 v Kostole sv. Františka v Bratislave bude náš spolubrat Peter Kozma skladať večné rehoľné sľuby. Brat Patrik Rygiel, ktorý v našom Bratislavskom kláštore absolvoval rehoľnú formáciu a včera prijal v Brne kňazskú vysviacku, bude na budúcu nedeľu o 9.00 slúžiť primičnú svätú omšu v Orlovej, v Českej republike. Oboch bratov zverujeme do Vašich modlitieb.

7. Na budúcu nedeľu pripadá výročie posviacky nášho chrámu. Výročie budeme sláviť počas všetkých svätých omší.

8. V piatok otec biskup Štefan Sečka zverejnil list, v ktorom nás prosí o pochopenie, zodpovednosť a spoluprácu, pretože v tomto roku musela byť kvôli ochrane zdravia pútnikov zrušená púť na Mariánsku horu pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie. Napriek zrušeniu púte mnohé skupiny veriacich žiadali o možnosť putovať na Mariánsku horu, preto v dňoch 4. - 5. júla nebude nikomu dovolené sláviť Eucharistiu, vysluhovať sviatosti alebo vykonávať iné posvätné úkony v Bazilike a na celom priestranstve Mariánskej hory. List v plnom znení je umiestnený na výveske nášho kostola.

9. Ako sme Vás informovali, v samotný sviatok Navštívenia Panny Márie 2. júla o 10.00 hodine bude svätá omša na Mariánskej hore.

10. Liturgický kalendár:

 • streda – slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa
 • nedeľa - výročie posviacky nášho chrámu

OZNAMY Minoritského kostola

14.6.2020   11. nedeľa v cezročnom období

1. Od stredy 10. júna nás počas bohoslužieb zaväzujú nové hygienické usmernenia. Tzv. šachovnicové obsadenie lavíc, o ktorom sme Vás informovali minulý týždeň je už len odporúčané. Naďalej je potrebné používať rúško, príp. šál, či šatku; pri vchode do kostola je nutné vykonať dezinfekciu rúk; nepodávame si ruky atď.  

2. Poriadok sv. omší: V Bazilike sv. Jakuba v nedele o 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 14.30 a 19.00; počas týždňa o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine. Okrem večernej sv. omše v piatok. Tá bude o 18.00 hodine. V sobotu nebude svätá omša o 8.00. U nás sa poriadok nemení: v nedele o 9.00 (pre seniorov), 11.00 a 16.00 (so zameraním pre deti); počas týždňa o 7.00, 15.50, v soboty o 7.50.

3. (Túto a aj) na budúcu nedeľu bude v Bazilike sv. Jakuba svätá omša o 10.00 spojená so slávnosťou prvého svätého prijímania preto bude výlučne pre prvoprijímajúce deti a príbuzných z ich rodín. Nácviky prvoprijímajúcich budú v utorok a stredu o 17.00 v Bazilike sv. Jakuba.

4. Júnové pobožnosti sa u nás konajú každý deň o 15.30, v sobotu po svätej omši.

5. Vo štvrtok o 15.00 budú v Katedrále sv. Martina diakonské vysviacky. Medzi novými diakonmi bude aj náš farník Dp. Ján Závadský. V sobotu o 10.00 kňazské vysviacky.

6. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Pozývame aj dobrovoľníkov.

7. V piatok je slávnosť Božského Srdca Ježišovho. U nás bude pobožnosť k Božskému Srdcu po sv. omši o 7.00 a o 15.30.

   Na Mariánskej hore bude v piatok o 19.45 celosvetová Štafetová modlitba sv. ruženca za kňazov. Po nej bude spišský biskup Mons. Andrej Imrich sláviť svätú omšu s adoráciou predpísanou na túto slávnosť. Celé podujatie od 19.45 do 21.30 bude vysielať Televízia LUX.

8. V sobotu o 8.45 pozývame všetkých sympatizantov svätého Františka a jeho spirituality na stretnutie Františkánskeho svetského rádu do pastoračnej miestnosti za sakristiou.

9. Na sviatok Navštívenia Panny Márie 2. júla o 10.00 hodine bude na Mariánskej hore svätá omša vysielaná TV LUX. Od 6.00 do 12.00 bude uzávera ulíc Sadová a Športovcov a kvôli pandémii bude zákaz vjazdu motorových vozidiel a autobusov na Mariánsku horu. V uvedenom čase bude Mariánska hora sprístupnená len pre peších pútnikov.

V sobotu a v nedeľu 4.-5. júla nebudú na Mariánskej hore slúžené žiadne sväté omše.

10. Liturgický kalendár:

 • piatok – slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
 • sobota – spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

OZNAMY Minoritského kostola

7.6.2020   Slávnosť Najsvätejšej Trojice

1. Od stredy 3. júna nás počas bohoslužieb zaväzujú nové hygienické usmernenia. Z toho dôvodu od dnes nezabezpečujeme počas nedeľných svätých omší ozvučenie na nádvorí kláštora. V kostole môžu byť obsadené všetky lavice, avšak okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti medzi obsadenými miestami musí ostať jedno miesto neobsadené – nielen vľavo a vpravo ale aj pred a za obsadeným miestom – tzv. šachovnicové obsadenie; naďalej je potrebné používať rúško, príp. šál, či šatku; pri vchode do kostola je nutné vykonať dezinfekciu rúk; nepodávame si ruky atď.

2. Poriadok sv. omší sa nemení. V Bazilike sv. Jakuba v nedele o 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 14.30 a 19.00; počas týždňa o: 6.00, 8.00 a 19.00 hodine. U nás v nedele o 9.00 (pre seniorov), 11.00 a 16.00; počas týždňa o 7.00, 15.50, v soboty o 7.50.

3. Dnes je slávnosť Najsvätejšej Trojice. Zároveň je to deň liturgickej spomienky na blahoslavených Michala a Zbišeka, preto požehnanie v závere dnešných svätých omší Vám udelíme relikviami týchto našich mučeníkov z Peru.

4. Júnové pobožnosti sa u nás konajú každý deň o 15.30, v sobotu po svätej omši.

5. V stredu po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky ružencového bratstva. Pozývame aj dobrovoľníkov.

6. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božie Telo. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Naďalej kvôli pandémii platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. V Bazilike svätého Jakuba budú sv. omše o 6.00, 8.00, 12.00, 17.00 a 19.00; u nás o 7.00 a o 15.50. Po tejto svätej omši organizujeme eucharistickú procesiu.

7. V sobotu je v našej reholi sviatok svätého Antona Paduánskeho. V závere svätej omše o 7.50 požehnáme ľalie a chlieb svätého Antona, ktorý si po júnovej pobožnosti budete môcť vziať do svojich domovov.

8. Na budúcu nedeľu bude v Bazilike sv. Jakuba svätá omša o 10.00 spojená so slávnosťou prvého svätého prijímania, preto bude výlučne pre prvoprijímajúce deti a príbuzných z ich rodín.

9. Liturgický kalendár:

 • štvrtok – slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
 • sobota – sviatok svätého Antona

OZNAMY Minoritského kostola

31.5.2020   Slávnosť zoslania Ducha Svätého

1. Dnes je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. V našom chráme je to odpustová slávnosť. Za obvyklých podmienok je možné získať plnomocné odpustky. Dnešnou slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie.

2. V pondelok máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi. V našom chráme bude o 7.00 aj o 15.50 votívna svätá omša o Duchu Svätom.

3. Od pondelka Vás pozývame na júnové pobožnosti – každý deň o 15.30, v sobotu po svätej omši.

4. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

5. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme v pondelok až v stredu od 15:00, vo štvrtok a piatok od 14:00. Chorých navštívime my aj diecézni kňazi v piatok od 8.00. Vo farskom kostole bude príležitosť k sv. spovedi počas všetkých svätých omší.

6. Prvé sväté prijímanie v našej farnosti z dôvodu obmedzení koronavírusom bude rozdelené do dvoch nedieľ. 14. júna tretiaci ZŠ Gašpara Haina a súkromnej školy. 21. júna tretiaci ZŠ Štefana Kluberta a Sídlisko Západ.

7. Certifikát o absolvovaní Diecéznej školy viery II si u nás alebo vo svojich farnostiach môžu prevziať tí, ktorí absolvovali aspoň tri stretnutia a posledné 2 témy si vypočuli nahraté v dokumentoch od Antona Lisníka a Viktora Pardeľa.

Linky na dokumenty:

https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=yBV_flSvhSs&t=52s

Oznamy s týmito linkami sú umiestnené aj na stránke minoriti.sk (celkom dole) pod názvom Oznamy – Levoča.

8. Minulú nedeľu sa na katolícke masmédiá vyzbieralo 350€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.

9. Liturgický kalendár:

 • streda - spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
 • štvrtok – sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
 • piatok – spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
  • nedeľa – slávnosť Najsvätejšej Trojice

OZNAMY Minoritského kostola

24.5.2020   7. veľkonočná NEDEĽA

1. Dnes o 14.30 je sv. omša v Bazilike sv. Jakuba určená predovšetkým pre birmovancov v rámci záverečnej náuky k birmovke.

2. Pripomíname poriadok nedeľných svätých omší:

9.00 – pre seniorov. Slúžime ju na úmysel, ktorý sme prijali na daný deň pre nemocničnú kaplnku. Seniori sa podľa uváženia môžu zúčastniť inej svätej omše

11.00

16.00 – so zameraním na deti

V nedeľu počas všetkých svätých omší zabezpečíme ozvučenie, ako aj rozdávanie svätého prijímania aj na nádvorí kláštora (vchod od Špitálskej ulice).

Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

3. V Bazilike sv. Jakuba nedeľné sv. omše: o 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,14.30 a 19.00. Počas týždňa: o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine. Májové pobožnosti – celý týždeň o 19.00 a po nich sv. omša.

4. Pozývame Vás do nášho chrámu na májové pobožnosti – každý deň o 15.30, v sobotu po svätej omši. Počas nich sa modlíme novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

5. V utorok o 17.00 budú mať v Bazilike sv. Jakuba nácvik birmovanci.

6. V tomto týždni máme v stredu, piatok a v sobotu letné kantrove dni. V stredu počas svätej omše o 15.50 sa budeme modliť za jednotu kresťanov, v sobotu o 7.50 za duchovné povolania.

6. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

7. V sobotu o 18.00 Vás pozývame na svätú omšu Vigílie Zoslania Ducha Svätého. Počas nej sa osobitne budeme modliť za našich birmovancov.

8. Na budúcu nedeľu o 10.00 hodine bude v Bazilike sv. Jakuba vysluhovať sviatosť birmovania otec biskup Andrej Imrich. Z dôvodu pandémie v bazilike budú iba birmovanci a ich birmovní rodičia.

9. Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. V našom chráme je to odpustová slávnosť. Pozvanie celebrovať hlavnú odpustovú svätú omšu o 11.00 hodine prijal asistent generálneho ministra nášho rádu P. Tomáš Lesňák.

10. Dnešná zbierka pri všetkých svätých omšiach je určená na katolícke masmédiá.

11. Liturgický kalendár:

 • utorok – spomienka sv. Filipa Neriho

OZNAMY Minoritského kostola

17.5.2020   6. veľkonočná NEDEĽA

1. Pozývame Vás do nášho chrámu na májové pobožnosti – každý deň o 15.30, v sobotu po svätej omši.

2. V pondelok – piatok od 15.15 hod. spovedáme v kostole – oproti sakristii, prípadne aj v sakristii.

3. V pondelok 18. mája si pripomenieme storočnicu od narodenia pápeža sv. Jána Pavla II., preto od pondelka bude Slovenská pošta používať špeciálnu pečiatku venovanú tomuto jubileu. Pečiatka bude pre verejnosť k dispozícii nasledujúci týždeň do 22. mája aj na pošte v Levoči.

4. V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni za tohoročnú úrodu. Záväzný je jeden deň. Na tento úmysel sa budeme modliť v utorok počas svätej omše o 15.50.

5. V stredu 20. mája o 18.00 hodine bude v Bazilike sv. Jakuba strenutie birmovancov. Kto chce prijať v tomto roku sviatosť birmovania musí sa povinne zúčastniť tohto stretnutia. Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 31. mája, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého o 10.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba za dodržania prísnych hygienických opatrení. V bazilike budú iba birmovanci a ich birmovní rodičia.

6. Od piatka sa počas májových pobožností budeme modliť novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

7. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horvathovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

8. Poriadok nedeľných svätých omší:

9.00 – pre seniorov. Slúžime ju na úmysel, ktorý sme prijali na daný deň pre nemocničnú kaplnku. Seniori sa podľa uváženia môžu zúčastniť inej svätej omše

11.00

16.00 – so zameraním na deti

V nedeľu počas všetkých svätých omší zabezpečíme ozvučenie, ako aj rozdávanie svätého prijímania aj na nádvorí kláštora (vchod od Špitálskej ulice).

Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

9. V Bazilike sv. Jakuba nedeľné sv. omše: o 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,14.30 a 19.00. Počas týždňa: o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine. Májové pobožnosti – celý týždeň o 19.00 a po nich sv. omša.

10. Na budúcu nedeľu sv. omša v Bazilike sv. Jakuba o 14.30 bude predovšetkým pre birmovancov v rámci záverečnej náuky k birmovke.

11. Na budúcu bude pri všetkých svätých omšiach zbierka na katolícke masmédiá.

12. Z dôvodu pandémie, spišský diecézny biskup na základe rozhovoru s hlavným hygienikom SR zrušil konanie tohoročnej levočskej púte na Mariánskej hore v Levoči.

Dňa 2. júla 2020 plánuje diecéza televízny prenos svätej omše z Mariánskej hory. Taktiež bude možnosť, aby jednotlivé farnosti či skupiny individuálne putovali na Mariánsku horu.

13. Počas 25. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina sa na Slovensku vyzbieralo takmer 1.209.000 € z toho v Spišskej diecéze vyše 196.000 €. O. bp. Štefan Sečka vyjadruje všetkým darcom i koledníkom srdečnú vďačnosť.

14. Liturgický kalendár:

 • pondelok – spomienka sv. Felixa z Cantalicie
 • streda –  spomienka sv. Bernardína Sienského
 • štvrtok – slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Sväté prijímanie na ruku:

-         Pred svätým prijímaním je možnosť opätovne použiť dezinfekciu rúk

-         Nepoužívame rukavice, obrúsky a pod.

-         Zachovávame 2m odstupy medzi osobami

-         Ľavá ruka je prekrížená na pravej tak vytvárame trón pre Pána Ježiša

-         Po prijatí Sviatosti na ľavú ruku ustúpime doprava, prípadne doľava

-         Pravou rukou prijímame pred kňazom – neodchádzame so Sviatosťou

-         Kto má vážnu prekážku, môže sa vopred dohodnúť s kňazom a prijímať ako posledný do úst

 

OZNAMY Minoritského kostola

10.5.2020   5. veľkonočná NEDEĽA

1. Dnes je Deň matiek. Všetkým mamám na príhovor našej nebeskej Matky vyprosujeme hojnosť Božích milostí. 

2. Organizáciu verejného slávenia svätých omší usmerňuje zoznam opatrení, ktoré vydal hlavný hygienik SR v súvislosti s pandémiou Covid-19. Jedná sa predovšetkým o:

- povinnosť nosiť rúško (príp. šál, šatku)

- odstup medzi osobami aspoň 2m (okrem členov spoločnej domácnosti)

        - zabrániť zhlukovaniu – aj pri východe z kostola

- kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu

- nepodávať si ruky

- častá dezinfekcia priestorov, dotykových plôch

- podávať sväté prijímanie na ruku

3. V pondelok – piatok od 15.00 hod. spovedáme v kostole – oproti sakristii, prípadne aj v sakristii

4. Naďalej je možnosť dohodnúť si vyslúženie sviatostí telefonicky na t. č.: 053 451 4570.

5. Pozývame Vás do nášho chrámu na májové pobožnosti – každý deň o 15.30, v sobotu po svätej omši.

6. Poklona Sviatosti oltárnej v našom chráme prebieha už len od pondelka do piatku. Začína po rannej svätej omši – približne o 7.30, končí pred svätou omšou o 15.50.

7. V nedeľu zavádzame svätú omšu pre seniorov o 9.00 hod. Slúžime ju na úmysel, ktorý sme prijali na daný deň pre nemocničnú kaplnku. Seniori sa podľa uváženia môžu zúčastniť inej svätej omše.

V nedeľu počas všetkých svätých omší zabezpečíme ozvučenie, ako aj rozdávanie svätého prijímania aj na nádvorí kláštora (vchod od Špitálskej ulice).

Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

8. Poriadok sv. omší:

pondelok – piatok: 7.00, 15.50

sobota: 7.50

nedeľa: 9.00, 11.00,  16.00

9. Liturgický kalendár:

 • streda – spomienka Fatimskej Panny Márie
 • štvrtok – sviatok sv. Mateja, apoštola
 • sobota –  spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

OZNAMY Minoritského kostola

3.5.2020   4. veľkonočná NEDEĽA

1. Od stredy 6.5. sa aj v našom chráme obnovuje verejné slávenie svätých omší. Ich organizáciu usmerňuje zoznam opatrení, ktoré vydal hlavný hygienik SR v súvislosti s pandémiou Covid-19:

- povinnosť nosiť rúško (príp. šál, šatku)

- odstup medzi osobami aspoň 2m (okrem členov spoločnej domácnosti)

         - aj pri východe z kostola – zabrániť zhlukovaniu

- kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu

- nepodávať si ruky

- častá dezinfekcia priestorov, dotykových plôch

- podávať sväté prijímanie na ruku

2. Od stredy budeme spovedať v kostole – oproti sakristii, prípadne aj v sakristii v pondelok – piatok od 15.00 hod.

3. Naďalej je možnosť dohodnúť si vyslúženie sviatostí telefonicky na t. č.: 053 451 4570.

4. Od stredy Vás pozývame do nášho chrámu aj na májové pobožnosti – každý deň o 15.30, v sobotu po svätej omši.

5. Poklona Sviatosti oltárnej v našom chráme bude už len od pondelka do piatku. Začína po rannej svätej omši – približne o 7.30, končí pred svätou omšou o 15.50.

6. V nedeľu zavádzame svätú omšu pre seniorov o 9.00 hod. Seniori sa podľa uváženia môžu zúčastniť inej omše.

V nedeľu zabezpečíme ozvučenie, ako aj rozdávanie svätého prijímania aj na nádvorí kláštora.

Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

7. Poriadok sv. omší:

pondelok – piatok: 7.00, 15.50

sobota: 7.50

nedeľa: 9.00, 11.00,  16.00

 

 

 

Vo štvrtok 30.4. a v piatok 1.5. budeme spovedať v kostole od 14.30 hod.

Chorých, ktorí nás o to požiadali, navštívime v piatok 1.5. od 8.00 hod.

Vzadu v kostole si môžete vyzdvihnúť nové číslo Minoristského listu. 

Nakoľko Pán Boh dá, Kostol Ducha Svätého v Levoči bude otvorený počas celého týždňa. Od 7.30 do 15.40 v ňom bude prebiehať poklona Sviatosti oltárnej.

Vysluhovanie sviatostí je možné dohodnúť na t.č. 053 451 4570.

 

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov. Dokument si môžete pozrieť na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva.

Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.

Mons. A. Tyrol, generálny vikár

 

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020

Milí bratia a sestry,

tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do našich spomienok ale aj do dejín našej krajiny ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Niekoľko týždňov sa nekonajú verejné bohoslužby v našich chrámoch a teraz po prvýkrát sa neslávia ani verejné veľkonočné obrady. Vážnosť situácie si vyžiadala chrániť naše životy aj životy druhých.

Mnohí sa pýtajú, ako máme žiť bez účasti na svätej omši, bez pristupovania k sviatostiam, no najmä bez Eucharistie? Odpoveď ponúkam cez jednu biblickú udalosť. Keď sa strhla veľká víchrica na Galilejskom jazere a vlny sa valili na loď, apoštoli zobudili Pána Ježiša so slovami: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ (Mk 4, 38) Kristus v odpovedi apoštolom odkazuje aj nám: „Čo sa bojíte, ešte stále nemáte vieru?“ (Mk 4, 40) Milí bratia a sestry, tento evanjeliový príbeh vystihuje situáciu, v ktorej sa dnes Slovensko nachádza. Je to test nášho autentického kresťanstva. Je to skúška, v ktorej si môžeme overiť úprimnosť našej viery. Nepodľahnime pochybnostiam ako apoštoli. Nezostali sme bez Krista. On je stále uprostred nás. Kristovo evanjelium a naša viera predsa nekončí za múrmi našich kostolov. Skutočnosť, že sme nútení zdržiavať sa v našich príbytkoch, nech je príležitosťou, aby sme väčší čas venovali modlitbe, osobnej ale aj tej spoločnej, sledovaniu svätých omší cez rozhlas a televíziu, čítaniu Svätého písma, modlitbe posvätného ruženca, korunky k Božiemu milosrdenstvu a ďalších súkromných pobožností. Zložme z našich stien kríž a položme ho na stôl, zapáľme k nemu sviecu, priložme k tomu sochu alebo obraz, či ikonu Božej Matky a iných svätých. Apoštol Pavol nám pripomína: „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?“ (1 Kor 3, 16) Na základe týchto slov pretvorme naše domácnosti na duchovné chrámy a nech také navždy zostanú.

Koľkokrát s povzdychom konštatujeme, že nemáme na našich najbližších čas. Teraz sa táto situácia skúšky môže stať časom požehnania, zjednotenia a vzájomného zmierenia. Venujme viac času nášmu rastu vo viere. Áno, pre mnohých to znamená naučiť sa komunikovať, počúvať jeden druhého a odpúšťať si, ale to predsa ľudia, ktorí sa majú radi, robia. Práve teraz je čas prejaviť ľudskú a kresťanskú solidaritu a záujem o druhých. Obraciam sa na vás všetkých s prosbou, aby naše komunity, naše farnosti a naše rodiny boli pozorné predovšetkým o starších, chorých a osamotených ľudí. Buďme v týchto týždňoch kreatívni v tom, ako im pomôcť pri zachovaní potrebných hygienických predpisov. Nenechajme ich bez našej pomoci a konajme v duchu Ježišovho posolstva: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40) Bratia a sestry, nateraz ešte nevieme, aká dlhá cesta stojí pred nami, ale verím, že z tejto situácie môžeme my aj celé naše milované Slovensko vyjsť ľudsky, morálne a nábožensky posilnení.

Terajšia ťaživá situácia nám odhalila dôležité zistenia, ktoré si s pokorou uvedomujeme. Doteraz sme možno reagovali podráždene až agresívne, keď niekto upozornil na príliš konzumný spôsob života, na plytvanie, ba až istú márnivosť. Vírus choroby doslova zastavil našu spoločnosť. Znemožnil nám zúčastňovať sa kultúrnych a iných spoločenských udalostí. Zostali zatvorené obchodné a zábavné centrá. O aktivitách, o ktorých sme si doteraz mysleli, že bez nich si nedokážeme predstaviť život, zrazu vidíme, že nás zotročovali a oberali o čas. Veci, o ktorých sme boli presvedčení, že ich musíme mať, teraz si uvedomujeme, že sme spokojnejší a slobodnejší bez nich. Ale otvorili sa nám oči aj na iné skutočnosti. Napríklad, že sme prehliadali ľudí, ktorých máme okolo seba, že sme boli až príliš zahľadení do seba, na svoju prácu a potreby. Keď sa neslávia verejné bohoslužby, zrazu to zatriaslo aj našou vierou a uvedomili sme si, že potrebujeme Boha, hoci sme si ho doteraz neraz nevšímali. Na mnohé veci sme mali čas, len nie na duchovný život. Bývalý český prezident Václav Klaus v jednom rozhovore pomenoval veľmi presne príčiny: „Aj naša spoločnosť je zraniteľná a nezodpovedne sme sa správali k svetu v nádeji, že veda, technika a moderný svet všetko vyriešia. Nepokorne sme si mysleli, že nám nič také nehrozí.“ Prečo to všetko spomínam? Máme dôveru v Boha, modlíme sa a každý na svojom mieste robíme všetko preto, aby sa podarilo zastaviť šírenie vírusu a aby sa naša spoločnosť zotavila. Z rôznych strán zaznievajú slová, že by to malo byť pre nás všetkých poučením do budúcnosti, aby sa nič podobné nezopakovalo. Milí bratia a sestry, podobne aj ja chcem vyjadriť svoje želanie. Nech prerušené bohoslužby, nech dni bez svätého prijímania sú pre nás všetkých predsavzatím, až to bude možné, že budeme chodiť častejšie na sväté omše, častejšie prijímať Eucharistiu, ktorá nám tak veľmi chýba, že sa budeme viac a častejšie modlievať v našich domácnostiach. Nech dni bez kontaktu s okolím sú pre nás výzvou po pravej ľudskosti a autentickom priateľstve.

Bratia a sestry, nebojme sa. Hoci nie sú verejné bohoslužby, Cirkev už 2000 rokov slávi veľkonočné sviatky. Ohlasuje tomuto svetu zásadné posolstvo, že smrť Božieho Syna na kríži nie je posledným slovom Boha. Keď sa v našich životných skúškach a ťažkostiach pýtame „Kde je Boh? Jestvuje Boh?“, potrebujeme prejsť týmto prerodom vo svetle Ježišovho zmŕtvychvstania. Ako uvádza americký arcibiskup Fulton Sheen (1895 – 1979): „Boh prichádza zachrániť človeka. Keď človek prehral, sám Boh prichádza, aby daroval víťazstvo.“ Toto je obsah nedele Pánovho zmŕtvychvstania, ktorá sa nazýva „matkou všetkých nedieľ“. Zvolanie „Ježžije“ je srdcom kresťanstva. Buďme aj my radostnými nositeľmi nádeje a hlásateľmi tejto pravdy, zvlášť v tomto náročnom čase.   

Po Ježišovej smrti učeníci boli zo strachu za zatvorenými dverami. Nevedeli, čo sa bude ďalej diať. Aj nám sa teraz predstavujú rôzne scenáre a v tejto chvíli ešte nevieme, ako sa bude vyvíjať celá situácia. Vzkriesený Pán sa postavil do stredu spoločenstva apoštolov. Evanjelista Ján zachoval tento detail miesta, lebo je dôležitý. Kristus sa nezaujíma len okrajovo o náš život. Vstupuje do jadra nášho života, do jeho podstaty. Ježišov veľkonočný pozdrav „Pokoj vám“ je dôležitým posolstvom Boha pre človeka, ktorý mení ľudské správanie. Evanjelista uvádza„Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.“ Dnes je to odkazom pre nás. Nedovoľme, aby sa z nás stali zatrpknutí a zabanovaní učeníci, ktorým chýba pokoj, radosť a nádej z prítomnosti vzkrieseného Krista. On neprináša povrchný pokoj, ale pokoj srdca.

Na záver sa chcem poďakovať predstaviteľom svetskej moci, ktorí na rôznych úrovniach ukazujú, že dobro krajiny a jej občanov je ich prioritou. Zvlášť ďakujem všetkým lekárom, sestrám a zdravotníckym pracovníkom za ich obetavosť. Nech vás Pán Boh za túto službu bohato požehná. Ako iste viete, Svätý Otec František menoval pre našu Spišskú diecézu nového pomocného biskupa. Pamätajme na neho v našich modlitbách. V tejto chvíli sa chcem poďakovať aj za vaše modlitby za mňa a moje zdravie a uisťujem vás, že na vás denne pamätám v modlitbách i pri Pánovom oltári. Všetkým vám vyprosujem požehnané veľkonočné sviatky, pevné zdravie a pokoj od vzkrieseného Pána Ježiša.  

Váš o. biskup + Štefan

(Pastiersky list nech sa zverejní na farských webstránkach a nech sa aj v iných formách rozšíri medzi veriacich Spišskej diecézy)

8.3.2020 2. Pôstna NEDEĽA

1. Dnes o 15.00 pozývame na krížovú cestu do nášho chrámu; o 17.00 krížová cesta v Bazilike sv. Jakuba.

2. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00.

3. Vo štvrtok po sv. omši upratujú kostol muži z Domu svätého Františka. Dobrovoľníci sú vítaní.

4. V piatok je siedme výročie zvolenia Svätého Otca Františka. Pamätajme na neho v tento deň, modlíme sa za Svätého Otca a na jeho úmysly.

5. V piatok Vás pozývame na krížovú cestu – u nás o 15.00; v Bazilike sv. Jakuba o 17.30.

6. V piatok o 19.00 spoločenstvo Pavol pozýva na stretnutie do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Hosťom bude redemptorista, o. Milan Zaleha. Hovoriť bude na tému: "Stúpajú a síl im stále pribúda" (Ž 84, 8a).

7. V sobotu po sv. omši (so začiatkom o 7.50) pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej ako aj všetkých ctiteľov Panny Márie.

8. Minulú nedeľu sa v zbierke na potreby Spišskej katolíckej charity vyzbieralo 495€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.

1.3.2020    1. Pôstna NEDEĽA

1. V dnešnú nedeľu je zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity.

2. Dnes o 15.00 pozývame na krížovú cestu do nášho chrámu; o 17.00 krížová cesta v Bazilike sv. Jakuba.

3. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00.

4. V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu máme jarné kantrové dni. Ich obsah je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Na tento úmysel sa budeme spoločne modliť v stredu počas sv. omší.

5. Vo štvrtok po sv. omši upratujú kostol členky Ružencového bratstva. Pozývame aj dobrovoľníkov.

6. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme v pondelok až v stredu od 15.00, vo štvrtok a piatok od 14:00. Chorých navštívime my aj diecézni kňazi v piatok od 8.00. Vo farskom kostole bude príležitosť k sv. spovedi počas ranných i večerných sv. omší, okrem toho vo štvrtok a piatok od 17.00.

7. V piatok Vás pozývame na krížovú cestu – u nás o 15.00 hodine, V Bazilike sv. Jakuba o 17.30. V piatok pozývame mužov (a mládencov) na nočnú krížovú cestu so začiatkom o 20.00 v našom chráme. Trasa vedie Levočskými vrchmi v dĺžke cca 20 km; predpokladané ukončenie o 3.00 hod.

8. Tento víkend: 6.-8. marca sa v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch uskutoční príprava na manželstvo (Ohne snúbencov), ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.

9. V sobotu – Fatimská sobota so začiatkom o 9.30 v Bazilike sv. Jakuba.

23.2.2020   7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. V pondelok po rannej svätej omši je v našom chráme naplánovaná výmena oltárnych plachiet. Poklona Sviatosti oltárnej bude po jej skončení, približne od 11.00 hodiny.

2. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00.

3. V utorok v závere večernej sv. omše v Bazilike sv. Jakuba krátka pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou na konci fašiangov.

4. V stredu je Popolcová streda. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00 a o 18.00 hodine; u nás o 7.00 a o 15.50, v nemocničnej kaplnke o 15.00; v Levočskej Doline a v Závade o 17.00 hodine. Spovedáme od 14.00 hodiny, o 15.00 kajúcna pobožnosť. Požehnanie popola a značenie popolom počas všetkých svätých omší.

Na Popolcovú stredu je prísny pôst – môžeme sa najesť do sýta len raz počas dňa s možnosťou prijať ešte dvakrát trochu jedla v priebehu dňa. Prísny pôst zaväzuje každého katolíka, ktorý dovŕšil 18. rok a neprekročil 60. rok života. Mladších ako 18 rokov a starších ako 60 rokov zaväzuje iba zdržanlivosť od mäsitých pokrmov, ktoré sa v tento deň nedajú nahradiť iným skutkom kajúcnosti.

5. Vo štvrtok po sv. omši upratuje kostol ruža p. Márie Kočišovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

6. V piatky v pôstnom období Krížové cesty u nás o 15.00 hodine (vedú členovia spoločenstiev); v Bazilike sv. Jakuba o 17.30 pobožnosť krížovej cesty za účasti detí. Po krížovej ceste sv. omša o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov.

7. V sobotu o 8.45 pozývame všetkých sympatizantov svätého Františka a jeho spirituality na stretnutie Františkánskeho svetského rádu do pastoračnej miestnosti za sakristiou.

8. V nedele v pôstnom období Krížové cesty u nás o 15.00 hodine (vedú bratia minoriti); v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine.

9. Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity.

10. VYHLÁSENIE SLOVENSKÝCH BISKUPOV K VOĽBÁM 2020: Aj keď Cirkev do kampane volieb nevstupuje, biskupi Slovenska svojich veriacich povzbudzujú k účasti na voľbách. Upozorňujú však, aby sa veriaci nedali strhnúť heslami, ktoré hrajú na emócie. Zachovajme si pokoj a zdravý rozum. Nestrácajme nádej. Správne rozhodnutie urobíme, keď budeme mať na zreteli Ježiša Krista a jeho pravdu.

Znenie celého textu Vyhlásenia biskupov je na výveskách našich kostolov.

16.2.2020   6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

1. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00. V piatok sv. omša o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov.

2. Vo štvrtok sa v našom kostole uskutoční stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. O 15:50 svätá omša, po nej prednáška a diskusia o ľudskej sexualite.

3. V piatok po sv. omši upratuje kostol ruža p. Márie Palenčárovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

4. Liturgický kalendár

 • v sobotu sviatok – Katedra sv. Petra

9.2.2020   5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00. V piatok sv. omša o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov.

2. V utorok je spomienka Lurdskej Panny Márie a zároveň 28. Svetový deň chorých. Preto počas svätých omší o 7.00 a aj o 15.50 budeme vysluhovať  sviatosť pomazania chorých. Môžu ju prijať chorí ako aj tí, čo dovŕšili 60 rokov života. Na Mariánskej hore bude v utorok sv. omša o 16.00, v Levočskej Doline a v Závade o 17.00 hodine.

3. Vo štvrtok  po sv. omši upratuje kostol ruža p. Emílie Horvathovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

4. V piatok o 19.00 spoločenstvo Pavol pozýva na stretnutie do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Hosťom bude Th.Lic. Veronika Katarína Barátová z Komunity blahoslavenstiev. Hovoriť bude na tému: "Je Božou vôľou všetko, čo sa stane?".

5. Z dôvodu malého záujmu neorganizujeme púť do Nitry.

6. V sobotu po svätej omši o 7.50 pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej ako aj iných ctiteľov Panny Márie.

7. Liturgický kalendár

 • v pondelok spomienka sv. Školastiky, panny
 • v utorok spomienka Lurdskej Panny Márie
 • v piatok spomienka sv. Valentína, biskupa a mučeníka

26.1.2020   3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. Dnes o 14.00 hodine sv. omša na Mariánskej hore z príležitosti výročia Vyhlásenia pútnického kostola na baziliku menšiu pápežom sv. Jánom Pavlom II. (26.1.1984).

2. Spoločenstvo Modlitby matiek pozýva dnes o 15.00 do nášho chrámu na modlitbu vďaky a chvály za všetko, čo Pán koná v našich životoch. Tieto modlitby sa uskutočnia v rámci biblickej hodiny, keďže túto nedeľu Svätý Otec František ustanovil za Nedeľu Božieho slova.

3. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00. V piatok sv. omša o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov.

4. V piatok po sv. omši upratuje kostol spoločenstvo Modlitby matiek. Pozývame aj dobrovoľníkov.

5. V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas tohto roku uskutočnia pod vedením p. Artura Cierlického, SAC s jeho tímom duchovné cvičenia pre zranených potratom. Dva termíny sa budú týkať tých, ktorí úmyselne podstúpili alebo zavinili umelý potrat. Ďalšie dva termíny pre tých, ktorí si prešli nechceným spontánnym potratom. Najbližší termín - pre tých, ktorých sa týka umelý potrat je 31.1. - 2.2. 2020.

6. V sobotu Fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine v Bazilike sv. Jakuba.

7. Komisia pre mládež v Sp. diecéze pozýva mladých na turistický výstup do Vysokých Tatier, tento raz na Zbojnícku chatu. Stretnutie začína v sobotu o 8:00 na žel. stanici v Starom Smokovci. Viac info na www.komisia.sk

8. Na budúcu nedeľu budeme sláviť sviatok Obetovania Pána, po starom Hromnice. Je to zároveň 24. Svetový deň zasväteného života. V Bazilike sv. Jakuba v úvode sv. omší o 8.00 a 10.00 obrad požehnania hromničných sviec s procesiou. U nás v úvode svätej omše o 11.00 hodine.

9. Ctiteľov Panny Márie pozývame 15. februára na púť do Nitry k Matke všetkých národov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola. Odchod autobusu (organizujeme spoločne so Spišským Štvrtkom) ešte upresníme.

10. Prvé sv. prijímanie pre celú našu farnosť bude v nedeľu 24.5.2020 o 10.00 hodine. Vysluhovanie sviatosti birmovania na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého 31.5.2020 o 10.00 hodine.

11. Dnešná zbierka je určená na potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy.

12. Liturgický kalendár

 • v utorok spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
 • v stredu spomienka bl. Františka Zirana, kňaza a mučeníka
 • vo štvrtok spomienka sv. Hyacinty Mariscottiovej, panny, členky 3. rádu
 • v  piatok spomienka sv. Jána Boska, kňaza

19.1.2020   2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. Do soboty trvá Týždeň modlitieb za jednou kresťanov. Na tento úmysel sa budeme modliť posvätný ruženec pred svätými omšami. Na jednotu medzi kresťanmi pamätajme aj v našich osobných modlitbách.

2. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00. V piatok sv. omša o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov.

3. V piatok po sv. omši upratujú kostol muži z Domu sv. Františka. Dobrovoľníci sú vítaní.

4. Spoločenstvo Modlitby matiek pozýva do nášho chrámu:

 • v piatok po sv. omši o 15.50 na krížovú cestu
 • v sobotu o 15.00 na modlitbu odprosenia Pána za tých, čo ublížili nám a našim deťom
 • v nedeľu o 15.00 na modlitbu vďaky a chvály za všetko, čo Pán koná v našich životoch – v rámci biblickej hodiny

5. V sobotu, na Sviatok obrátenia svätého Pavla pozývame na 7.00 na pobožnosť za jednotu kresťanov; po sv. omši pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej ako aj iných ctiteľov Panny Márie.

6. Budúca nedeľa je nedeľa Božieho slova. O 15.00 pozývame na Biblickú hodinu.

7. Na budúcu nedeľu bude zvonček zo všetkých svätých omší použitý na potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Použitie finančných prostriedkov bude zverejňované.

8. Liturgický kalendár

 • v utorok spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
 • v  piatok spomienka s
 • v sobotu sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola

12.1.2020 tretia nedeľa po narodení Pána

1. Dnes je nedeľa Krstu Krista Pána, ktorou sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok, ktoré potrvá do Popolcovej stredy.

2. V pondelok bude v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti Oltárnej v rámci večnej poklony v našej Spišskej diecéze. Vyloženie Sviatosti oltárnej po skončení rannej sv. omše a odloženie o 17.30 s krátkou pobožnosťou a sviatostným požehnaním.

3. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00; v piatok o 18.00 sv. omša za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov

4. Vo štvrtok sa v našom kostole uskutoční stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. O 15.50 svätá omša, po nej prednáška a diskusia o ochrane života a zdravia.

5. V piatok po sv. omši upratujú kostol členky Ružencového bratstva. Pozývame aj dobrovoľníkov.

6. V sobotu sa začína Týždeň modlitieb za jednou kresťanov. Na tento úmysel sa budeme modliť posvätný ruženec pred svätými omšami.

7. V sobotu po svätej omši pozývame tých, ktorým imponuje františkánska spiritualita, na stretnutie Františkánskeho svetského rádu do pastoračnej miestnosti za sakristiou.

8. Liturgický kalendár

 • vo štvrtok spomienka svätého Berarda, kňaza, a spoločníkov, prvých františkánskych mučeníkov
 • v piatok spomienka svätého Antona, opáta

5.1.2020 druhá nedeľa po narodení Pána

1. Ako je už zvykom sväté omše o 16.00 hodine sú so zameraním pre deti. Od 15.00 pozývame do spevokolne za sakristiou na nácvik spevu a na hudobný nácvik všetkých, ktorí by sa chceli podieľať na skrášlení týchto svätých omší.

2. Dnes o 19.00 v Bazilike sv. Jakuba sv. omša už zo slávnosti Zjavenia Pána, v úvode ktorej bude požehnanie Trojkráľovej vody.

3. V pondelok je slávnosť Zjavenia Pána. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Všetky sv. omše ako v nedeľu. U nás počas svätých omší o 10.00, 11.00 i 16.00 bude požehnanie vody, kriedy a kadidla.

4. V pondelok po sv. omši o 10.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba spevácky zbor CHORUS IGLOVIA zo Spišskej Novej Vsi predvedie Trojkráľový koncert. Potrvá 50 minút, vstupné je dobrovoľné.

5. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00; v piatok o 18.00 sv. omša za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov

6. Vo štvrtok po sv. omši upratuje kostol ruža p. Márie Kočišovej. Dobrovoľníci sú vítaní.

7. V piatok o 19.00 spoločenstvo Pavol pozýva na stretnutie do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Hosťami budú: o. Ján Buc a Miloš Paštrnák. Hovoriť budú na tému: "Aby všetci boli jedno" (Jn 17,21) - ekumenizmus v praxi.

8. Kto by mal záujem o požehnanie domu, môže sa prihlásiť v sakristii nášho chrámu, alebo telefonicky na tel. č. 053 451 4570.

29.12.2019 nedeľa svätej rodiny

1. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00, okrem stredy, kedy bude o 19.00 hodine.

2. V utorok o 15.50 bude v našom kostole svätá omša na konci Starého roka s ďakovnou pobožnosťou. V bazilike o 18.00 hodine.

3. V stredu je slávnosť Panny Márie Bohorodičky a súčasne začiatok nového roku. Sväté omše ako v nedeľu. O 15.00 v našom chráme pobožnosť k Duchu Svätému.

4. Vo štvrtok po sv. omši upratuje kostol ruža p. Márie Palenčárovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

6. V piatok je Prvý piatok v mesiaci. Kvôli vianočnej spovedi sa u nás v tomto týždni poriadok spovedania nemení, v bazilike sa spovedá počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho v piatok od 17.00 hodiny. Chorých z príležitosti prvého piatku navštívime my aj diecézni kňazi v piatok od 8.00 hod. dopoludnia.

7. V sobotu fatimská sobota v Bazilike sv. Jakuba so začiatkom o 9.30. U nás o 15.00 vianočný koncert študentov a absolventov škôl hudby.

8. Na budúcu nedeľu o 19.00 v Bazilike sv. Jakuba sv. omša už zo slávnosti Zjavenia Pána, v úvode ktorej bude posvätenie Trojkráľovej vody.

9. Kto by mal záujem o požehnanie domu, môže sa prihlásiť v sakristii nášho chrámu, alebo telefonicky na tel. č. 053 451 4570.

10. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na obohatení osláv sviatkov Narodenia Pána. Osobitne ďakujeme speváckemu zboru Chorus Minor za skrášlenie polnočnej svätej omše, mužom z Domu svätého Františka za prípravu Živého betlehema, Antonovi Slebodníkovi za výstavu zvieratiek, Mariánovi Horváthovi za zorganizovanie vystúpenia Mareka Gernáta a Lomnických chave, Kataríne Demočkovej za zorganizovanie vystúpenia koledníkov Dobrej noviny v našom chráme (vyzbieralo sa 210€), Márii Oravcovej za zorganizovanie koledovania na všetkých oddeleniach nemocnice, (počas ktorého sa neplánovane na Dobrú novinu vyzbieralo takmer 100€).

11. Liturgický kalendár

 • v stredu slávnosť Panny Márie Bohorodičky
 • vo štvrtok spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi
 • v piatok spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš

22.12.2019 štvrtá adventná nedeľa

1. Dnes od 14.00 bude v Bazilike sv. Jakuba hlavná vianočná svätá spoveď. Z tohto dôvodu v našom kostole nebude sv. omša o 16.00 hodine.

2. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba v pondelok a v piatok o 18.00 hodine.

3. V utorok je Štedrý deň. Ráno sv. omša v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, u nás o 7.00 hodine. Nebudú večerné sv. omše: u nás o 16.00 a v bazilike o 18.00 hodine. O 18.00 hodine zasadnime celá farnosť, ako jedna rodina k štedrovečernému stolu. Večeru začnime spoločnou modlitbou. Bolo by dobré, najmä teraz v Roku Božieho slova, prečítať si aj úryvok zo Svätého písma o narodení Pána (napr. Lk 2, 1-14).

Sv. omše v noci už zo slávnosti Narodenia Pána: o 22.00 hodine u nás, v Závade a v Levočskej Doline; o 24.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.

4. V stredu je slávnosť Narodenia Pána. Sväté omše ako v nedeľu. Pozývame Vás osláviť tajomstvo narodenia Spasiteľa v betlehemskej maštali tzv. Živým Betlehemom na nádvorí nášho kláštora:

         12.00 – otvorenie

         13.30 – koncert Lomnické chave

         15.00 – Jasličková pobožnosť v gymnaziálnom kostole

         17.00 – predstavenie „Živý Betlehem“;

17.15 – vystúpenie HS Roma jukebox Spišský Štvrtok

17.45 – vystúpenie Marek Gernát

ponúkame taktiež kapustnicu, čaj a koláče.

5. Vo štvrtok je sviatok svätého Štefana. Sväté omše ako v nedeľu. Po sv. omši o 11.00 hodine bude v našom chráme vystúpenie koledníkov Dobrej noviny.

6. V piatok je sviatok svätého Jána; od 9.00 hodiny budú koledníci Dobrej noviny navštevovať naše príbytky. Kto ich chce prijať, nech sa prihlási v sakristii Baziliky sv. Jakuba.

7. V sobotu o 8.45 pozývame na stretnutie Františkánskeho svetského rádu všetkých sympatizantov svätého Františka a jeho spirituality.

8. Budúca nedeľa je Nedeľa Svätej rodiny – počas svätých omší o 11.00 a 16.00 bude obnova manželských sľubov.

9. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na predvianočnom upratovaní, výmene oltárnych plachiet a na vianočnej výzdobe.

10. Vyšlo vianočné číslo Minoritského listu s kalendárom na rok 2020. Môžete si ho vziať pri východe z kostola.

11. Skauti dnes ponúkajú betlehemské svetlo. Odpáliť si ho môžete pri vchode do kostola, ako aj po celý deň pri radnici.

 

15.12.2019 tretia adventná nedeľa

1. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine.

2. V utorok začíname druhú časť Adventu - blízku prípravu na sviatky Narodenia Pána, preto od utorka sv. omše o 7.00 už nebudú mať rorátny charakter.

3. V stredu dopoludnia kňazi z fary navštívia chorých, ku ktorým nechodievajú pravidelne na prvé piatky. Nahlásiť ich môžete v sakristii Baziliky sv. Jakuba.

4. Vo štvrtok po rannej svätej omši je v našom chráme naplánované predvianočné upratovanie. Dobrovoľníci sú vrelo vítaní. Poklona Sviatosti oltárnej bude po skončení upratovania, približne od 11.00 hodiny.

5. V piatok po rannej svätej omši je v našom chráme naplánovaná výmena oltárnych plachiet. Poklona Sviatosti oltárnej bude po jej skončení, približne od 11.00 hodiny.

6. V piatok dopoludnia navštívime chorých, ku ktorým nechodievame pravidelne na prvé piatky. Nahlásiť ich môžete v sakristii, alebo telefonicky na t.č. 053 451 4570.

7. Na budúcu nedeľu budú skauti ponúkať Betlehemské svetlo pri levočskej radnici a pred vstupmi do baziliky. V bazilike bude oficiálne privítanie Betlehemského svetla pred sv. omšou o 10.00 hodine, u nás pred sv. omšou o 11.00, po nej si budete môcť svetlo od skautov odpáliť aj pred vchodom do nášho chrámu.

8. Na budúcu nedeľu od 14.00 bude v Bazilike sv. Jakuba hlavná vianočná svätá spoveď.

Z tohto dôvodu v našom kostole nebude sv. omša o 16.00 hodine.

 

8.12.2019 druhá adventná nedeľa

1. Tí, čo by chceli spievať a hrať na svätých omšiach s osobitným zameraním na deti – v nedele a sviatky o 16.00, pozývame na nácviky na 15.00 do pastoračnej miestnosti za sakristiou.

2. Od pondelka do piatku o 7.00 sú v našom chráme rorátne sväté omše.

3. V pondelok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine, na Mariánskej hore o 14.00 hodine, v Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine. Hlavným celebrantom sv. omše o 15.50 v našom chráme bude emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Keďže kvôli nedeli je slávnosť prenesená na 9. decembra, v tomto roku nie je prikázaným sviatkom. Povzbudzujeme Vás, aby ste si prišli uctiť Nepoškvrnenú Pannu Máriu v deň oslavy prvého okamihu jej života.

4. V stredu, piatok a v sobotu sú zimné kantrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete. Preto v stredu po poludní bude u nás svätá omša za upevnenie rodín a v piatok na záver poklony bude kajúcna pobožnosť.

5. Vo štvrtok po svätej omši upratujú kostol členky Ružencového bratstva. Dobrovoľníci sú vítaní.

6. V piatok na 19.00 spoločenstvo Pavol pozýva na stretnutie s témou Múry rozdelenia do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Hosťom je gréckokatolícky kňaz o. Slavomír Zahorjan.

7. Kto má záujem o zapojenie sa do deviatníka Rodina hľadá prístrešie, podrobné informácie dostane v sobotu po večernej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba.

8. Minulú nedeľu sa v zbierke na potreby Spišskej katolíckej charity vyzbieralo 435 eur. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.

9. Liturgický kalendár

 • v pondelok slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
 • vo štvrtok spomienka Panny Márie Guadalupskej
 • v piatok spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
 • v sobotu spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Slovíčko od minoritov

Buďme pripravení na príchod Spasiteľa na tento svet a do našich životov

Drahí Levočania,

v tomto roku 1. december pripadá na 1. adventnú nedeľu – nedeľu, ktorou sa začína nový liturgický rok. Od 1. decembra sme pre Vás pripravili niekoľko noviniek: od teraz chceme v nedele a vo sviatky sláviť sväté omše o 16.00 hodine s osobitným zameraním na deti; oznamy z nášho chrámu si budete môcť prečítať na internetovej stránke www.minoriti.sk (dole); budete si môcť dohodnúť úmysly svätých omší 3 mesiace dopredu (ako doteraz v sakristii). Veríme, že tieto novinky budú pre Vás prínosom a prispejú k tomu aby sme aj tohoročný advent prežívali v radostnej dôvere voči Bohu.

Myslím, že snáď všetci máme radšej dlhé letné dni, keď je príjemne teplo, no predsa vianočná atmosféra dokáže spôsobiť, že sa na Vianoce tešíme, najmä ak si dáme pozor, aby do našich duší nevnikol stres kvôli zháňaniu darčekov, upratovaniu, výzdobe a pod. Ak sa dokážeme stíšiť, nájsť si čas na návštevu chrámu, na rodinu, na srdečné obdarovanie druhého človeka, v ktorom nie je ani tak dôležité čo sa dáva, ako to, ako sa dáva, môžeme naozaj zažiť narodenie Božej dobroty vo svojej duši. Vďaka tejto skúsenosti aj tmavé zimné dni majú svoje čaro, na ktoré sa tešíme.

Možno sa opäť bude v médiách špekulovať, prečo Cirkev slávi práve v tieto dni sviatok Narodenia Pána. Či je to preto, aby potlačila pohanské kulty spojené s najdlhšími nocami v roku, či je to len psychológia, aby ľudia nepodliehali depresiám počas tmavých dní. Nedajme sa znechutiť. Boh preto zostúpil na zem, a preto je denne s nami – osobitne keď na oltároch sveta prijíma pokornú podobu chleba, aby nás oslobodil od tmy nedôvery, strachu, povier a vlial do našich duší pokoj a dôveru v jeho lásku k nám. Chce, aby sme sa stávali čoraz vernejším obrazom jeho dobroty a pozornej lásky voči celému stvorenstvu.

Veríme, že Vám v tomto budú nápomocné aj podujatia, ktoré pripravujeme:

30.nov. – 8. dec. – Novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii. 9 dní chceme v Kostole Ducha Svätého počas svätých omší uvažovať o radostiach Panny Márie podľa františkánskej tradície:

30.11. Vdp. František Hrušovský, farár v Iliašovciach; téma: Nepoškvrnené počatie

1.12. P. Peter Klubert SAC, rektor Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch; téma: Zvestovanie Pána

2.12. Mons. František Dlugoš, dekan v Levoči, téma: Návšteva Panny Márie

3.12. Vdp. Pavol Slotka, farár v Domaňovciach; téma: Pôrod v Betleheme

4.12. Vdp. Igor Jendruch, farár v Uloži; téma: Poklona troch kráľov

5.12. Vdp. Amantius Akimjak OFS, farár v Klčove; téma: Nájdenie v chráme

6.12. Vdp. Dušan Galica, duchovný správca Domu charitas v Spišskej Kapitule; téma: Panna Mária sa prvá stretla so zmŕtvychvstalým Pánom

7.12. Vdp. Ľubomír Cvengroš, farár v Hrabušiciach; téma: Nanebovzatie Panny Márie

8.12. Vdp. Ján Bystriansky, pastorácia rodín a manželstiev, Spišská Kapitula; téma: Korunovanie Panny Márie

1. dec. – sv. omše s osobitným zameraním na deti. Počnúc touto 1. adventnou nedeľou chceme v našom chráme v nedele a sviatky o 16.00 sláviť sv. omše s osobitným zmeraním na deti.

2. – 17. dec. –  pondelky až piatky – tzv. rorátne sväté omše o 7.00 v našom chráme. Odporúčame prinášať si na ne lampáše.

9. dec. – slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie – hlavným celebrantom sv. omše o 15.50 bude emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.

13. dec. – spoločenstvo Pavol pozýva na stretnutie s témou Múry rozdelenia do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky na 19.00. Hosťom je PaedDr. Slavomír Zahorjan.

24. dec. – „Polnočná svätá omša“ – o 22.00 v Kostole Ducha Svätého.

25. – 26. dec. – sväté omše ako v nedeľu.

25. dec. – Vianoce u minoritov: 11.00 – sv. omša; 12.00 – otvorenie „Živého Betlehemu“; 13.30 vystúpenie HS Lomnické Chave; 16.00 sv. omša; 17.00 – predstavenie „Živý Betlehem“; 17.15 – vystúpenie HS Roma jukebox Spišský Štvrtok; 17.45 – vystúpenie Marek Gernard. (Okrem svätých omší všetko na nádvorí)

28. dec. – Vianočný koncert hudobno-speváckeho zboru Otvorené srdce o 15.00 v Kostole Ducha Svätého.

29. dec. – Nedeľa Svätej rodiny – obnova manželských sľubov počas svätých omší.

31. dec. – svätá omša na poďakovanie na konci Starého roka s ďakovnou pobožnosťou o 16.00.

brat Martin Mária Kollár, OFMConv.

1.12.2019 Prvá adventná nedeľa

1. Touto nedeľou začíname v nedele a sviatky o 16.00 sláviť sväté omše s osobitným zameraním na deti.

2. Dnešná zbierka je určená na potreby Spišskej katolíckej charity.

3. Od pondelka do piatku v našom chráme:

 • o 7.00 tzv. rorátne sväté omše. Odporúčame prinášať si na ne lampáše
 • o 15.00 poklona Sviatosti oltárnej, rozjímavá modlitba posvätného ruženca a modlitby novény pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie
 • o 15.50 svätá omša s novénovou kázňou; podrobnosti sú uvedené na výveske.

4. V Bazilike sv. Jakuba večerné sv. omše o 18.00. Birmovancov prosíme, aby sa zúčastnili prvopiatočnej sv. omše o 18.00 hod. Po jej skončení budú mať birmovnú náuku.

5. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme počas ranných sv. omší, v pondelok až v stredu aj od 15.00, vo štvrtok a piatok aj od 14.00. Vo farskom kostole bude príležitosť k sv. spovedi počas ranných i večerných sv. omší, okrem toho vo štvrtok od 17.00 a v piatok od 16.00. Chorých navštívime my aj diecézni kňazi v piatok od 8.00 hodiny.

6. V sobotu novénové modlitby začínajú o 7.00; svätá omša s novénovou kázňou o 7.50.

7. V Bazilike sv. Jakuba v sobotu o 9.30 fatimská sobota.

8. V nedeľu novénové modlitby začínajú o 10.00, sv. omša s novénovou kázňou o 11.00 hodine.

 24.11.2019 - Nedeľa Krista Kráľa

1. Z príležitosti dnešnej Slávnosti Krista Kráľa sa po oznamoch pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu.

2. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00. V piatok sv. omša o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov.

3. Vo štvrtok o 8.00 hodine je plánová výmena obrusov a upratovanie kostola. Pozývame všetkých.

4. V sobotu sa v našom chráme začína Novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii. Deväť dní chceme počas svätých omší uvažovať o radostiach Panny Márie podľa františkánskej tradície. Pred svätými omšami sa chceme počas poklony pred Najsvätejšou sviatosťou modliť rozjímavým spôsobom posvätný ruženec. Podrobnosti sú uvedené na výveske.

5. Požehnanie adventných vencov – v Bazilike sv. Jakuba - v sobotu počas večernej sv. omše o 19.00 hodine; u nás počas všetkých sv. omší budúcej nedele.

6. Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa, ktorou začíname adventné obdobie a nový liturgický rok. Adventné obdobie má dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi nás. Zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov.

7. V súvislosti so začiatkom nového liturgického roka zavádzame niekoľko zmien:

 • v nedele a sviatky chceme o 16.00 sláviť sv. omše s osobitným zmeraním na deti
 • oznamy z nášho chrámu si budete môcť prečítať na internetovej stránke www.minoriti.sk (dole)
 • úmysly svätých omší si budete môcť dohodnúť 3 mesiace dopredu

8. Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity.

9. Liturgický kalendár

 • v pondelok spomienka sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
 • v utorok spomienka sv. Leonarda z Porto Mauricia, kňaza
 • v stredu spomienka sv. Františka Antona Fasaniho, kňaza
 • v  piatok sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov
 • v sobotu sviatok sv. Ondreja, apoštola