Oznamy - Levoča

15.12.2019 tretia adventná nedeľa

1. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine.

2. V utorok začíname druhú časť Adventu - blízku prípravu na sviatky Narodenia Pána, preto od utorka sv. omše o 7.00 už nebudú mať rorátny charakter.

3. V stredu dopoludnia kňazi z fary navštívia chorých, ku ktorým nechodievajú pravidelne na prvé piatky. Nahlásiť ich môžete v sakristii Baziliky sv. Jakuba.

4. Vo štvrtok po rannej svätej omši je v našom chráme naplánované predvianočné upratovanie. Dobrovoľníci sú vrelo vítaní. Poklona Sviatosti oltárnej bude po skončení upratovania, približne od 11.00 hodiny.

5. V piatok po rannej svätej omši je v našom chráme naplánovaná výmena oltárnych plachiet. Poklona Sviatosti oltárnej bude po jej skončení, približne od 11.00 hodiny.

6. V piatok dopoludnia navštívime chorých, ku ktorým nechodievame pravidelne na prvé piatky. Nahlásiť ich môžete v sakristii, alebo telefonicky na t.č. 053 451 4570.

7. Na budúcu nedeľu budú skauti ponúkať Betlehemské svetlo pri levočskej radnici a pred vstupmi do baziliky. V bazilike bude oficiálne privítanie Betlehemského svetla pred sv. omšou o 10.00 hodine, u nás pred sv. omšou o 11.00, po nej si budete môcť svetlo od skautov odpáliť aj pred vchodom do nášho chrámu.

8. Na budúcu nedeľu od 14.00 bude v Bazilike sv. Jakuba hlavná vianočná svätá spoveď.

Z tohto dôvodu v našom kostole nebude sv. omša o 16.00 hodine.

 

8.12.2019 druhá adventná nedeľa

1. Tí, čo by chceli spievať a hrať na svätých omšiach s osobitným zameraním na deti – v nedele a sviatky o 16.00, pozývame na nácviky na 15.00 do pastoračnej miestnosti za sakristiou.

2. Od pondelka do piatku o 7.00 sú v našom chráme rorátne sväté omše.

3. V pondelok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine, na Mariánskej hore o 14.00 hodine, v Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine. Hlavným celebrantom sv. omše o 15.50 v našom chráme bude emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Keďže kvôli nedeli je slávnosť prenesená na 9. decembra, v tomto roku nie je prikázaným sviatkom. Povzbudzujeme Vás, aby ste si prišli uctiť Nepoškvrnenú Pannu Máriu v deň oslavy prvého okamihu jej života.

4. V stredu, piatok a v sobotu sú zimné kantrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete. Preto v stredu po poludní bude u nás svätá omša za upevnenie rodín a v piatok na záver poklony bude kajúcna pobožnosť.

5. Vo štvrtok po svätej omši upratujú kostol členky Ružencového bratstva. Dobrovoľníci sú vítaní.

6. V piatok na 19.00 spoločenstvo Pavol pozýva na stretnutie s témou Múry rozdelenia do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Hosťom je gréckokatolícky kňaz o. Slavomír Zahorjan.

7. Kto má záujem o zapojenie sa do deviatníka Rodina hľadá prístrešie, podrobné informácie dostane v sobotu po večernej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba.

8. Minulú nedeľu sa v zbierke na potreby Spišskej katolíckej charity vyzbieralo 435 eur. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.

9. Liturgický kalendár

 • v pondelok slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
 • vo štvrtok spomienka Panny Márie Guadalupskej
 • v piatok spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
 • v sobotu spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Slovíčko od minoritov

Buďme pripravení na príchod Spasiteľa na tento svet a do našich životov

Drahí Levočania,

v tomto roku 1. december pripadá na 1. adventnú nedeľu – nedeľu, ktorou sa začína nový liturgický rok. Od 1. decembra sme pre Vás pripravili niekoľko noviniek: od teraz chceme v nedele a vo sviatky sláviť sväté omše o 16.00 hodine s osobitným zameraním na deti; oznamy z nášho chrámu si budete môcť prečítať na internetovej stránke www.minoriti.sk (dole); budete si môcť dohodnúť úmysly svätých omší 3 mesiace dopredu (ako doteraz v sakristii). Veríme, že tieto novinky budú pre Vás prínosom a prispejú k tomu aby sme aj tohoročný advent prežívali v radostnej dôvere voči Bohu.

Myslím, že snáď všetci máme radšej dlhé letné dni, keď je príjemne teplo, no predsa vianočná atmosféra dokáže spôsobiť, že sa na Vianoce tešíme, najmä ak si dáme pozor, aby do našich duší nevnikol stres kvôli zháňaniu darčekov, upratovaniu, výzdobe a pod. Ak sa dokážeme stíšiť, nájsť si čas na návštevu chrámu, na rodinu, na srdečné obdarovanie druhého človeka, v ktorom nie je ani tak dôležité čo sa dáva, ako to, ako sa dáva, môžeme naozaj zažiť narodenie Božej dobroty vo svojej duši. Vďaka tejto skúsenosti aj tmavé zimné dni majú svoje čaro, na ktoré sa tešíme.

Možno sa opäť bude v médiách špekulovať, prečo Cirkev slávi práve v tieto dni sviatok Narodenia Pána. Či je to preto, aby potlačila pohanské kulty spojené s najdlhšími nocami v roku, či je to len psychológia, aby ľudia nepodliehali depresiám počas tmavých dní. Nedajme sa znechutiť. Boh preto zostúpil na zem, a preto je denne s nami – osobitne keď na oltároch sveta prijíma pokornú podobu chleba, aby nás oslobodil od tmy nedôvery, strachu, povier a vlial do našich duší pokoj a dôveru v jeho lásku k nám. Chce, aby sme sa stávali čoraz vernejším obrazom jeho dobroty a pozornej lásky voči celému stvorenstvu.

Veríme, že Vám v tomto budú nápomocné aj podujatia, ktoré pripravujeme:

30.nov. – 8. dec. – Novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii. 9 dní chceme v Kostole Ducha Svätého počas svätých omší uvažovať o radostiach Panny Márie podľa františkánskej tradície:

30.11. Vdp. František Hrušovský, farár v Iliašovciach; téma: Nepoškvrnené počatie

1.12. P. Peter Klubert SAC, rektor Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch; téma: Zvestovanie Pána

2.12. Mons. František Dlugoš, dekan v Levoči, téma: Návšteva Panny Márie

3.12. Vdp. Pavol Slotka, farár v Domaňovciach; téma: Pôrod v Betleheme

4.12. Vdp. Igor Jendruch, farár v Uloži; téma: Poklona troch kráľov

5.12. Vdp. Amantius Akimjak OFS, farár v Klčove; téma: Nájdenie v chráme

6.12. Vdp. Dušan Galica, duchovný správca Domu charitas v Spišskej Kapitule; téma: Panna Mária sa prvá stretla so zmŕtvychvstalým Pánom

7.12. Vdp. Ľubomír Cvengroš, farár v Hrabušiciach; téma: Nanebovzatie Panny Márie

8.12. Vdp. Ján Bystriansky, pastorácia rodín a manželstiev, Spišská Kapitula; téma: Korunovanie Panny Márie

1. dec. – sv. omše s osobitným zameraním na deti. Počnúc touto 1. adventnou nedeľou chceme v našom chráme v nedele a sviatky o 16.00 sláviť sv. omše s osobitným zmeraním na deti.

2. – 17. dec. –  pondelky až piatky – tzv. rorátne sväté omše o 7.00 v našom chráme. Odporúčame prinášať si na ne lampáše.

9. dec. – slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie – hlavným celebrantom sv. omše o 15.50 bude emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.

13. dec. – spoločenstvo Pavol pozýva na stretnutie s témou Múry rozdelenia do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky na 19.00. Hosťom je PaedDr. Slavomír Zahorjan.

24. dec. – „Polnočná svätá omša“ – o 22.00 v Kostole Ducha Svätého.

25. – 26. dec. – sväté omše ako v nedeľu.

25. dec. – Vianoce u minoritov: 11.00 – sv. omša; 12.00 – otvorenie „Živého Betlehemu“; 13.30 vystúpenie HS Lomnické Chave; 16.00 sv. omša; 17.00 – predstavenie „Živý Betlehem“; 17.15 – vystúpenie HS Roma jukebox Spišský Štvrtok; 17.45 – vystúpenie Marek Gernard. (Okrem svätých omší všetko na nádvorí)

28. dec. – Vianočný koncert hudobno-speváckeho zboru Otvorené srdce o 15.00 v Kostole Ducha Svätého.

29. dec. – Nedeľa Svätej rodiny – obnova manželských sľubov počas svätých omší.

31. dec. – svätá omša na poďakovanie na konci Starého roka s ďakovnou pobožnosťou o 16.00.

brat Martin Mária Kollár, OFMConv.

1.12.2019 Prvá adventná nedeľa

1. Touto nedeľou začíname v nedele a sviatky o 16.00 sláviť sväté omše s osobitným zameraním na deti.

2. Dnešná zbierka je určená na potreby Spišskej katolíckej charity.

3. Od pondelka do piatku v našom chráme:

 • o 7.00 tzv. rorátne sväté omše. Odporúčame prinášať si na ne lampáše
 • o 15.00 poklona Sviatosti oltárnej, rozjímavá modlitba posvätného ruženca a modlitby novény pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie
 • o 15.50 svätá omša s novénovou kázňou; podrobnosti sú uvedené na výveske.

4. V Bazilike sv. Jakuba večerné sv. omše o 18.00. Birmovancov prosíme, aby sa zúčastnili prvopiatočnej sv. omše o 18.00 hod. Po jej skončení budú mať birmovnú náuku.

5. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme počas ranných sv. omší, v pondelok až v stredu aj od 15.00, vo štvrtok a piatok aj od 14.00. Vo farskom kostole bude príležitosť k sv. spovedi počas ranných i večerných sv. omší, okrem toho vo štvrtok od 17.00 a v piatok od 16.00. Chorých navštívime my aj diecézni kňazi v piatok od 8.00 hodiny.

6. V sobotu novénové modlitby začínajú o 7.00; svätá omša s novénovou kázňou o 7.50.

7. V Bazilike sv. Jakuba v sobotu o 9.30 fatimská sobota.

8. V nedeľu novénové modlitby začínajú o 10.00, sv. omša s novénovou kázňou o 11.00 hodine.

 24.11.2019 - Nedeľa Krista Kráľa

1. Z príležitosti dnešnej Slávnosti Krista Kráľa sa po oznamoch pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu.

2. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00. V piatok sv. omša o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov.

3. Vo štvrtok o 8.00 hodine je plánová výmena obrusov a upratovanie kostola. Pozývame všetkých.

4. V sobotu sa v našom chráme začína Novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii. Deväť dní chceme počas svätých omší uvažovať o radostiach Panny Márie podľa františkánskej tradície. Pred svätými omšami sa chceme počas poklony pred Najsvätejšou sviatosťou modliť rozjímavým spôsobom posvätný ruženec. Podrobnosti sú uvedené na výveske.

5. Požehnanie adventných vencov – v Bazilike sv. Jakuba - v sobotu počas večernej sv. omše o 19.00 hodine; u nás počas všetkých sv. omší budúcej nedele.

6. Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa, ktorou začíname adventné obdobie a nový liturgický rok. Adventné obdobie má dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi nás. Zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov.

7. V súvislosti so začiatkom nového liturgického roka zavádzame niekoľko zmien:

 • v nedele a sviatky chceme o 16.00 sláviť sv. omše s osobitným zmeraním na deti
 • oznamy z nášho chrámu si budete môcť prečítať na internetovej stránke www.minoriti.sk (dole)
 • úmysly svätých omší si budete môcť dohodnúť 3 mesiace dopredu

8. Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity.

9. Liturgický kalendár

 • v pondelok spomienka sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
 • v utorok spomienka sv. Leonarda z Porto Mauricia, kňaza
 • v stredu spomienka sv. Františka Antona Fasaniho, kňaza
 • v  piatok sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov
 • v sobotu sviatok sv. Ondreja, apoštola