Oznamy - Levoča

OZNAMY MINORITSKÉHO KOSTOLA

26.5.2019 – Šiesta veľkonočná nedeľa

 1. Dnes máme Šiestu veľkonočnú nedeľu Dnes v našom kostole bude ešte o 15.30 májová pobožnosť a o 16.00 hodine sv. omša. Na Mariánskej hore o 14.20 hodine májová pobožnosť a o 14.30 hodine svätá omša.
 2. Večerné sv. omše budú v tomto týždni v Bazilike sv. Jakuba o 19.00 hodine.
 3. V pondelok, utorok a stredu máme Prosebné dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom týchto dni sú modlitby za úrodu. V pondelok bude na tento úmysel aj sv. omša.
 4. V utorok 28. mája budeme sláviť tretie výročie konsekrácie obetného oltára a Baziliky sv. Jakuba. Sv. omše ráno o 6.00 a večer o 19.00 hodine.
 5. Vo štvrtok máme slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. V tento deň sv. omše v našom kostole budú o 7.00 a 16.00 hodine. O 15.00 hodine bude sv. omša v nemocničnej kaplnke. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba budú o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine.
 6. V stredu o 17.00 hod. v Bazilike sv. Jakuba stretnutie a nácvik birmovancov na prijatie sviatosti birmovania. Pripomíname, aby birmovanci doniesli birmovné preukazy. Účasť všetkých birmovancov bezpodmienečne povinná! Svätá spoveď pre birmovancov, rodičov, birmovných rodičov a príbuzných pred prijatím sviatosti birmovania bude v piatok od 17.00 a v sobotu od 18.00 hod. v Bazilike sv. Jakuba.
 7. V piatok začneme novénu pred Slávnosťou Ducha Svätého. Novéna bude o 15.30 hodine.
 8. V piatok si pripomenieme 33. výročie úmrtia vsdp. Štefana Kluberta, levočského dekana. Spomeňme si na neho vo svojich modlitbách.
 9. V sobotu 1. júna na Mariánskej hore Fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine.
 10. Upratovanie kostola: V stredu o 8.00 hod. bude výmena plachiet a upratovanie kostola. Prosíme aby prišiel pomôcť každý kto môže. V tento deň poklona Oltárnej Sviatosti nebude.
 11. Liturgický kalendár:
  1. pondelok – svätá omša za požehnanie úrody;
  2. utorok – siedmy utorok pred sviatkom sv. Antona Paduánského;
  3. štvrtok – slávnosť Nanebovstúpenie Pána;
  4. sobota – spom., sv. Justína, mučeníka;
 12. Budúca nedeľa je Siedma veľkonočná nedeľa. Vo sv. omši o 10.00 hodine vysluhovanie sviatosti birmovania. Birmovať bude biskup Mons. Andrej Imrich. Na budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédia.

Slovíčko od minoritov

Som pripravený na cestu- Ty Duchu Svätý ma veď.- Iste dlhá je to cesta- Ale verím že sa mi podarí- Keď tebe dôverujem a teba počúvam.- Počúvajúc úvah mnoho- celkom iste dôjdem do cieľa,- kde ma čaká odmena prekrásna,- večný život v tôni Ježišovho Najsvätejšieho Srdca.

Začína sa mesiac jún, v ktorom si zvlášť uctievame najsvätejšie Srdce Ježišovo skrz rozjímanie jeho tajomstiev a spievanie litánií. Litánie k Božskému Srdcu sprevádzajú našu nábožnosť a slúžia jej rozvojoví od polovice XIX storočia. Ich genéza siaha však do skoršieho obdobia. Tento spôsob uctievania si Najsvätejšieho Ježišovho Srdca začal jezuita Gašpar Družbicky okolo 1686 roku. Vplyv na tvar litánií mali sv. Ján Eudes a Margita Mária Alacoque a iní mystici, najmä stredoveky. Svätá kongregácia posvätných obradov potvrdila tento kult a konečnú formu litánií v 1889 roku a doplnila je o niekoľko vyzvaní, tak, aby ich všetkých bolo 33, na počesť pozemských rokov života Ježiša, kedy to dal spoznať svoje srdce a city voči človeku. V júni, v mesiaci, keď si uctievame Božie Telo, slávia sa prvé prijímania a slávnostné procesie, birmovky, keď sa začínajú prázdniny modlime sa litánie k Božskému Srdcu. Jej vyzvania sú ťažké, ale je dobre privinúť sa k Ježišovmu Srdcu, pocítiť jeho lásku a aspoň na chvíľu sa zamyslieť.

Začíname už 1.06. v prvú sobotu v mesiaci, kedy to po rannej sv. omši začneme júnové pobožnosti k Božskému Srdcu. Tieto pobožnosti budú každý deň v závere celodennej poklony Oltárnej Sviatosti. 5. júna pripadá spomienka na našich mučeníkov z Pariaccoto – o. Zbigniewa Strzalkowského a o. Michala Tomaszka. O 15.00 sa pomodlime ruženec za oslobodenie sveta od terorizmu. 9.6. pripadá v tomto roku slávnosť Zoslania Ducha Svätého, je to zároveň odpustová slávnosť v našom kostole. Na tuto slávnosť sa pripravujeme Novénou k Duchu Svätému, ktorá pokračuje na miesto vešpier od 31. mája. V sobotu 8.6. bude oslava Vigílii Zoslania Ducha Svätého, ktorej vyvrcholením bude sv. omša o 18.00 hodine a po nej pomazanie voňavým olejom a požehnanie ruži.. V tomto roku sv. Antona Paduánskeho si uctíme na sv. omši o 15.50 v stredu 12.6.. Pri sv. omši bude požehnanie chleba sv. Antona a ľalií. 14.6. o 19,00 Spoločenstvo Pavol pozýva na stretnutie na tému: Ovocie kríža v živote kresťana. Hosťami budú Mons. Mgr. Dušan Lukáč a rehoľná sestra JCLic. Ing. Marta, sr. Katarína Krištofová, SDR, postulátorka procesu svätorečenia bl. Alfonzy Márie Eppingerovej. Vo štvrtok 20.6. oslávime Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána Ježiša – Božie Telo. V našom kostole sv. omše budú o 7.00 a 16.00 hodine. Po sv. omši o 16.00 bude procesia k štyrom oltárom.

Mesiac jún nám uzatvoria ešte tieto slávnosti: 24.6. Narodenie Jána Krstiteľa, 28.6. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a zároveň výročný deň posviacky nášho kostola sv. Ducha, a 29. 6. Svätých apoštolov Petra a Pavla. Vo všetky tieto dni sv. omše budú v našom kostole o 7.00 a o 16.00 hodine. Výročie posviacky kostola si spomenieme v nedeľu 30.6. na sv. omši o 11.00 hodine. Tešíme sa na spoločné stretnutia.

Duchu Svätý, ktorý všetko spájaš- a chceš aby bol všade mier.- Prosíme ťa, aby nebolo nahnevaných ľudí,- ktorí žijú ako pes a mačka,- obťažujúcich sa tam a späť,- takých, ktorí aj počas aritmetiky- si ukazujú jazyky.- Duchu Svätý z prekvapenia- dýchni na nás, fukni ako víchrica. Ján Twardowsky

P. Adam Baran OFMConv.