Oznamy - Levoča

8.3.2020 2. Pôstna NEDEĽA

1. Dnes o 15.00 pozývame na krížovú cestu do nášho chrámu; o 17.00 krížová cesta v Bazilike sv. Jakuba.

2. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00.

3. Vo štvrtok po sv. omši upratujú kostol muži z Domu svätého Františka. Dobrovoľníci sú vítaní.

4. V piatok je siedme výročie zvolenia Svätého Otca Františka. Pamätajme na neho v tento deň, modlíme sa za Svätého Otca a na jeho úmysly.

5. V piatok Vás pozývame na krížovú cestu – u nás o 15.00; v Bazilike sv. Jakuba o 17.30.

6. V piatok o 19.00 spoločenstvo Pavol pozýva na stretnutie do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Hosťom bude redemptorista, o. Milan Zaleha. Hovoriť bude na tému: "Stúpajú a síl im stále pribúda" (Ž 84, 8a).

7. V sobotu po sv. omši (so začiatkom o 7.50) pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej ako aj všetkých ctiteľov Panny Márie.

8. Minulú nedeľu sa v zbierke na potreby Spišskej katolíckej charity vyzbieralo 495€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.

1.3.2020    1. Pôstna NEDEĽA

1. V dnešnú nedeľu je zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity.

2. Dnes o 15.00 pozývame na krížovú cestu do nášho chrámu; o 17.00 krížová cesta v Bazilike sv. Jakuba.

3. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00.

4. V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu máme jarné kantrové dni. Ich obsah je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Na tento úmysel sa budeme spoločne modliť v stredu počas sv. omší.

5. Vo štvrtok po sv. omši upratujú kostol členky Ružencového bratstva. Pozývame aj dobrovoľníkov.

6. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme v pondelok až v stredu od 15.00, vo štvrtok a piatok od 14:00. Chorých navštívime my aj diecézni kňazi v piatok od 8.00. Vo farskom kostole bude príležitosť k sv. spovedi počas ranných i večerných sv. omší, okrem toho vo štvrtok a piatok od 17.00.

7. V piatok Vás pozývame na krížovú cestu – u nás o 15.00 hodine, V Bazilike sv. Jakuba o 17.30. V piatok pozývame mužov (a mládencov) na nočnú krížovú cestu so začiatkom o 20.00 v našom chráme. Trasa vedie Levočskými vrchmi v dĺžke cca 20 km; predpokladané ukončenie o 3.00 hod.

8. Tento víkend: 6.-8. marca sa v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch uskutoční príprava na manželstvo (Ohne snúbencov), ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.

9. V sobotu – Fatimská sobota so začiatkom o 9.30 v Bazilike sv. Jakuba.

23.2.2020   7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. V pondelok po rannej svätej omši je v našom chráme naplánovaná výmena oltárnych plachiet. Poklona Sviatosti oltárnej bude po jej skončení, približne od 11.00 hodiny.

2. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00.

3. V utorok v závere večernej sv. omše v Bazilike sv. Jakuba krátka pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou na konci fašiangov.

4. V stredu je Popolcová streda. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00 a o 18.00 hodine; u nás o 7.00 a o 15.50, v nemocničnej kaplnke o 15.00; v Levočskej Doline a v Závade o 17.00 hodine. Spovedáme od 14.00 hodiny, o 15.00 kajúcna pobožnosť. Požehnanie popola a značenie popolom počas všetkých svätých omší.

Na Popolcovú stredu je prísny pôst – môžeme sa najesť do sýta len raz počas dňa s možnosťou prijať ešte dvakrát trochu jedla v priebehu dňa. Prísny pôst zaväzuje každého katolíka, ktorý dovŕšil 18. rok a neprekročil 60. rok života. Mladších ako 18 rokov a starších ako 60 rokov zaväzuje iba zdržanlivosť od mäsitých pokrmov, ktoré sa v tento deň nedajú nahradiť iným skutkom kajúcnosti.

5. Vo štvrtok po sv. omši upratuje kostol ruža p. Márie Kočišovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

6. V piatky v pôstnom období Krížové cesty u nás o 15.00 hodine (vedú členovia spoločenstiev); v Bazilike sv. Jakuba o 17.30 pobožnosť krížovej cesty za účasti detí. Po krížovej ceste sv. omša o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov.

7. V sobotu o 8.45 pozývame všetkých sympatizantov svätého Františka a jeho spirituality na stretnutie Františkánskeho svetského rádu do pastoračnej miestnosti za sakristiou.

8. V nedele v pôstnom období Krížové cesty u nás o 15.00 hodine (vedú bratia minoriti); v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine.

9. Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity.

10. VYHLÁSENIE SLOVENSKÝCH BISKUPOV K VOĽBÁM 2020: Aj keď Cirkev do kampane volieb nevstupuje, biskupi Slovenska svojich veriacich povzbudzujú k účasti na voľbách. Upozorňujú však, aby sa veriaci nedali strhnúť heslami, ktoré hrajú na emócie. Zachovajme si pokoj a zdravý rozum. Nestrácajme nádej. Správne rozhodnutie urobíme, keď budeme mať na zreteli Ježiša Krista a jeho pravdu.

Znenie celého textu Vyhlásenia biskupov je na výveskách našich kostolov.

16.2.2020   6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

1. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00. V piatok sv. omša o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov.

2. Vo štvrtok sa v našom kostole uskutoční stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. O 15:50 svätá omša, po nej prednáška a diskusia o ľudskej sexualite.

3. V piatok po sv. omši upratuje kostol ruža p. Márie Palenčárovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

4. Liturgický kalendár

 • v sobotu sviatok – Katedra sv. Petra

9.2.2020   5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00. V piatok sv. omša o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov.

2. V utorok je spomienka Lurdskej Panny Márie a zároveň 28. Svetový deň chorých. Preto počas svätých omší o 7.00 a aj o 15.50 budeme vysluhovať  sviatosť pomazania chorých. Môžu ju prijať chorí ako aj tí, čo dovŕšili 60 rokov života. Na Mariánskej hore bude v utorok sv. omša o 16.00, v Levočskej Doline a v Závade o 17.00 hodine.

3. Vo štvrtok  po sv. omši upratuje kostol ruža p. Emílie Horvathovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

4. V piatok o 19.00 spoločenstvo Pavol pozýva na stretnutie do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Hosťom bude Th.Lic. Veronika Katarína Barátová z Komunity blahoslavenstiev. Hovoriť bude na tému: "Je Božou vôľou všetko, čo sa stane?".

5. Z dôvodu malého záujmu neorganizujeme púť do Nitry.

6. V sobotu po svätej omši o 7.50 pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej ako aj iných ctiteľov Panny Márie.

7. Liturgický kalendár

 • v pondelok spomienka sv. Školastiky, panny
 • v utorok spomienka Lurdskej Panny Márie
 • v piatok spomienka sv. Valentína, biskupa a mučeníka

26.1.2020   3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. Dnes o 14.00 hodine sv. omša na Mariánskej hore z príležitosti výročia Vyhlásenia pútnického kostola na baziliku menšiu pápežom sv. Jánom Pavlom II. (26.1.1984).

2. Spoločenstvo Modlitby matiek pozýva dnes o 15.00 do nášho chrámu na modlitbu vďaky a chvály za všetko, čo Pán koná v našich životoch. Tieto modlitby sa uskutočnia v rámci biblickej hodiny, keďže túto nedeľu Svätý Otec František ustanovil za Nedeľu Božieho slova.

3. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00. V piatok sv. omša o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov.

4. V piatok po sv. omši upratuje kostol spoločenstvo Modlitby matiek. Pozývame aj dobrovoľníkov.

5. V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas tohto roku uskutočnia pod vedením p. Artura Cierlického, SAC s jeho tímom duchovné cvičenia pre zranených potratom. Dva termíny sa budú týkať tých, ktorí úmyselne podstúpili alebo zavinili umelý potrat. Ďalšie dva termíny pre tých, ktorí si prešli nechceným spontánnym potratom. Najbližší termín - pre tých, ktorých sa týka umelý potrat je 31.1. - 2.2. 2020.

6. V sobotu Fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine v Bazilike sv. Jakuba.

7. Komisia pre mládež v Sp. diecéze pozýva mladých na turistický výstup do Vysokých Tatier, tento raz na Zbojnícku chatu. Stretnutie začína v sobotu o 8:00 na žel. stanici v Starom Smokovci. Viac info na www.komisia.sk

8. Na budúcu nedeľu budeme sláviť sviatok Obetovania Pána, po starom Hromnice. Je to zároveň 24. Svetový deň zasväteného života. V Bazilike sv. Jakuba v úvode sv. omší o 8.00 a 10.00 obrad požehnania hromničných sviec s procesiou. U nás v úvode svätej omše o 11.00 hodine.

9. Ctiteľov Panny Márie pozývame 15. februára na púť do Nitry k Matke všetkých národov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola. Odchod autobusu (organizujeme spoločne so Spišským Štvrtkom) ešte upresníme.

10. Prvé sv. prijímanie pre celú našu farnosť bude v nedeľu 24.5.2020 o 10.00 hodine. Vysluhovanie sviatosti birmovania na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého 31.5.2020 o 10.00 hodine.

11. Dnešná zbierka je určená na potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy.

12. Liturgický kalendár

 • v utorok spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
 • v stredu spomienka bl. Františka Zirana, kňaza a mučeníka
 • vo štvrtok spomienka sv. Hyacinty Mariscottiovej, panny, členky 3. rádu
 • v  piatok spomienka sv. Jána Boska, kňaza

19.1.2020   2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. Do soboty trvá Týždeň modlitieb za jednou kresťanov. Na tento úmysel sa budeme modliť posvätný ruženec pred svätými omšami. Na jednotu medzi kresťanmi pamätajme aj v našich osobných modlitbách.

2. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00. V piatok sv. omša o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov.

3. V piatok po sv. omši upratujú kostol muži z Domu sv. Františka. Dobrovoľníci sú vítaní.

4. Spoločenstvo Modlitby matiek pozýva do nášho chrámu:

 • v piatok po sv. omši o 15.50 na krížovú cestu
 • v sobotu o 15.00 na modlitbu odprosenia Pána za tých, čo ublížili nám a našim deťom
 • v nedeľu o 15.00 na modlitbu vďaky a chvály za všetko, čo Pán koná v našich životoch – v rámci biblickej hodiny

5. V sobotu, na Sviatok obrátenia svätého Pavla pozývame na 7.00 na pobožnosť za jednotu kresťanov; po sv. omši pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej ako aj iných ctiteľov Panny Márie.

6. Budúca nedeľa je nedeľa Božieho slova. O 15.00 pozývame na Biblickú hodinu.

7. Na budúcu nedeľu bude zvonček zo všetkých svätých omší použitý na potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Použitie finančných prostriedkov bude zverejňované.

8. Liturgický kalendár

 • v utorok spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
 • v  piatok spomienka s
 • v sobotu sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola

12.1.2020 tretia nedeľa po narodení Pána

1. Dnes je nedeľa Krstu Krista Pána, ktorou sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok, ktoré potrvá do Popolcovej stredy.

2. V pondelok bude v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti Oltárnej v rámci večnej poklony v našej Spišskej diecéze. Vyloženie Sviatosti oltárnej po skončení rannej sv. omše a odloženie o 17.30 s krátkou pobožnosťou a sviatostným požehnaním.

3. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00; v piatok o 18.00 sv. omša za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov

4. Vo štvrtok sa v našom kostole uskutoční stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. O 15.50 svätá omša, po nej prednáška a diskusia o ochrane života a zdravia.

5. V piatok po sv. omši upratujú kostol členky Ružencového bratstva. Pozývame aj dobrovoľníkov.

6. V sobotu sa začína Týždeň modlitieb za jednou kresťanov. Na tento úmysel sa budeme modliť posvätný ruženec pred svätými omšami.

7. V sobotu po svätej omši pozývame tých, ktorým imponuje františkánska spiritualita, na stretnutie Františkánskeho svetského rádu do pastoračnej miestnosti za sakristiou.

8. Liturgický kalendár

 • vo štvrtok spomienka svätého Berarda, kňaza, a spoločníkov, prvých františkánskych mučeníkov
 • v piatok spomienka svätého Antona, opáta

5.1.2020 druhá nedeľa po narodení Pána

1. Ako je už zvykom sväté omše o 16.00 hodine sú so zameraním pre deti. Od 15.00 pozývame do spevokolne za sakristiou na nácvik spevu a na hudobný nácvik všetkých, ktorí by sa chceli podieľať na skrášlení týchto svätých omší.

2. Dnes o 19.00 v Bazilike sv. Jakuba sv. omša už zo slávnosti Zjavenia Pána, v úvode ktorej bude požehnanie Trojkráľovej vody.

3. V pondelok je slávnosť Zjavenia Pána. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Všetky sv. omše ako v nedeľu. U nás počas svätých omší o 10.00, 11.00 i 16.00 bude požehnanie vody, kriedy a kadidla.

4. V pondelok po sv. omši o 10.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba spevácky zbor CHORUS IGLOVIA zo Spišskej Novej Vsi predvedie Trojkráľový koncert. Potrvá 50 minút, vstupné je dobrovoľné.

5. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00; v piatok o 18.00 sv. omša za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov

6. Vo štvrtok po sv. omši upratuje kostol ruža p. Márie Kočišovej. Dobrovoľníci sú vítaní.

7. V piatok o 19.00 spoločenstvo Pavol pozýva na stretnutie do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Hosťami budú: o. Ján Buc a Miloš Paštrnák. Hovoriť budú na tému: "Aby všetci boli jedno" (Jn 17,21) - ekumenizmus v praxi.

8. Kto by mal záujem o požehnanie domu, môže sa prihlásiť v sakristii nášho chrámu, alebo telefonicky na tel. č. 053 451 4570.

29.12.2019 nedeľa svätej rodiny

1. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00, okrem stredy, kedy bude o 19.00 hodine.

2. V utorok o 15.50 bude v našom kostole svätá omša na konci Starého roka s ďakovnou pobožnosťou. V bazilike o 18.00 hodine.

3. V stredu je slávnosť Panny Márie Bohorodičky a súčasne začiatok nového roku. Sväté omše ako v nedeľu. O 15.00 v našom chráme pobožnosť k Duchu Svätému.

4. Vo štvrtok po sv. omši upratuje kostol ruža p. Márie Palenčárovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.

6. V piatok je Prvý piatok v mesiaci. Kvôli vianočnej spovedi sa u nás v tomto týždni poriadok spovedania nemení, v bazilike sa spovedá počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho v piatok od 17.00 hodiny. Chorých z príležitosti prvého piatku navštívime my aj diecézni kňazi v piatok od 8.00 hod. dopoludnia.

7. V sobotu fatimská sobota v Bazilike sv. Jakuba so začiatkom o 9.30. U nás o 15.00 vianočný koncert študentov a absolventov škôl hudby.

8. Na budúcu nedeľu o 19.00 v Bazilike sv. Jakuba sv. omša už zo slávnosti Zjavenia Pána, v úvode ktorej bude posvätenie Trojkráľovej vody.

9. Kto by mal záujem o požehnanie domu, môže sa prihlásiť v sakristii nášho chrámu, alebo telefonicky na tel. č. 053 451 4570.

10. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na obohatení osláv sviatkov Narodenia Pána. Osobitne ďakujeme speváckemu zboru Chorus Minor za skrášlenie polnočnej svätej omše, mužom z Domu svätého Františka za prípravu Živého betlehema, Antonovi Slebodníkovi za výstavu zvieratiek, Mariánovi Horváthovi za zorganizovanie vystúpenia Mareka Gernáta a Lomnických chave, Kataríne Demočkovej za zorganizovanie vystúpenia koledníkov Dobrej noviny v našom chráme (vyzbieralo sa 210€), Márii Oravcovej za zorganizovanie koledovania na všetkých oddeleniach nemocnice, (počas ktorého sa neplánovane na Dobrú novinu vyzbieralo takmer 100€).

11. Liturgický kalendár

 • v stredu slávnosť Panny Márie Bohorodičky
 • vo štvrtok spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi
 • v piatok spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš

22.12.2019 štvrtá adventná nedeľa

1. Dnes od 14.00 bude v Bazilike sv. Jakuba hlavná vianočná svätá spoveď. Z tohto dôvodu v našom kostole nebude sv. omša o 16.00 hodine.

2. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba v pondelok a v piatok o 18.00 hodine.

3. V utorok je Štedrý deň. Ráno sv. omša v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, u nás o 7.00 hodine. Nebudú večerné sv. omše: u nás o 16.00 a v bazilike o 18.00 hodine. O 18.00 hodine zasadnime celá farnosť, ako jedna rodina k štedrovečernému stolu. Večeru začnime spoločnou modlitbou. Bolo by dobré, najmä teraz v Roku Božieho slova, prečítať si aj úryvok zo Svätého písma o narodení Pána (napr. Lk 2, 1-14).

Sv. omše v noci už zo slávnosti Narodenia Pána: o 22.00 hodine u nás, v Závade a v Levočskej Doline; o 24.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.

4. V stredu je slávnosť Narodenia Pána. Sväté omše ako v nedeľu. Pozývame Vás osláviť tajomstvo narodenia Spasiteľa v betlehemskej maštali tzv. Živým Betlehemom na nádvorí nášho kláštora:

         12.00 – otvorenie

         13.30 – koncert Lomnické chave

         15.00 – Jasličková pobožnosť v gymnaziálnom kostole

         17.00 – predstavenie „Živý Betlehem“;

17.15 – vystúpenie HS Roma jukebox Spišský Štvrtok

17.45 – vystúpenie Marek Gernát

ponúkame taktiež kapustnicu, čaj a koláče.

5. Vo štvrtok je sviatok svätého Štefana. Sväté omše ako v nedeľu. Po sv. omši o 11.00 hodine bude v našom chráme vystúpenie koledníkov Dobrej noviny.

6. V piatok je sviatok svätého Jána; od 9.00 hodiny budú koledníci Dobrej noviny navštevovať naše príbytky. Kto ich chce prijať, nech sa prihlási v sakristii Baziliky sv. Jakuba.

7. V sobotu o 8.45 pozývame na stretnutie Františkánskeho svetského rádu všetkých sympatizantov svätého Františka a jeho spirituality.

8. Budúca nedeľa je Nedeľa Svätej rodiny – počas svätých omší o 11.00 a 16.00 bude obnova manželských sľubov.

9. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na predvianočnom upratovaní, výmene oltárnych plachiet a na vianočnej výzdobe.

10. Vyšlo vianočné číslo Minoritského listu s kalendárom na rok 2020. Môžete si ho vziať pri východe z kostola.

11. Skauti dnes ponúkajú betlehemské svetlo. Odpáliť si ho môžete pri vchode do kostola, ako aj po celý deň pri radnici.

 

15.12.2019 tretia adventná nedeľa

1. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine.

2. V utorok začíname druhú časť Adventu - blízku prípravu na sviatky Narodenia Pána, preto od utorka sv. omše o 7.00 už nebudú mať rorátny charakter.

3. V stredu dopoludnia kňazi z fary navštívia chorých, ku ktorým nechodievajú pravidelne na prvé piatky. Nahlásiť ich môžete v sakristii Baziliky sv. Jakuba.

4. Vo štvrtok po rannej svätej omši je v našom chráme naplánované predvianočné upratovanie. Dobrovoľníci sú vrelo vítaní. Poklona Sviatosti oltárnej bude po skončení upratovania, približne od 11.00 hodiny.

5. V piatok po rannej svätej omši je v našom chráme naplánovaná výmena oltárnych plachiet. Poklona Sviatosti oltárnej bude po jej skončení, približne od 11.00 hodiny.

6. V piatok dopoludnia navštívime chorých, ku ktorým nechodievame pravidelne na prvé piatky. Nahlásiť ich môžete v sakristii, alebo telefonicky na t.č. 053 451 4570.

7. Na budúcu nedeľu budú skauti ponúkať Betlehemské svetlo pri levočskej radnici a pred vstupmi do baziliky. V bazilike bude oficiálne privítanie Betlehemského svetla pred sv. omšou o 10.00 hodine, u nás pred sv. omšou o 11.00, po nej si budete môcť svetlo od skautov odpáliť aj pred vchodom do nášho chrámu.

8. Na budúcu nedeľu od 14.00 bude v Bazilike sv. Jakuba hlavná vianočná svätá spoveď.

Z tohto dôvodu v našom kostole nebude sv. omša o 16.00 hodine.

 

8.12.2019 druhá adventná nedeľa

1. Tí, čo by chceli spievať a hrať na svätých omšiach s osobitným zameraním na deti – v nedele a sviatky o 16.00, pozývame na nácviky na 15.00 do pastoračnej miestnosti za sakristiou.

2. Od pondelka do piatku o 7.00 sú v našom chráme rorátne sväté omše.

3. V pondelok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine, na Mariánskej hore o 14.00 hodine, v Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine. Hlavným celebrantom sv. omše o 15.50 v našom chráme bude emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Keďže kvôli nedeli je slávnosť prenesená na 9. decembra, v tomto roku nie je prikázaným sviatkom. Povzbudzujeme Vás, aby ste si prišli uctiť Nepoškvrnenú Pannu Máriu v deň oslavy prvého okamihu jej života.

4. V stredu, piatok a v sobotu sú zimné kantrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete. Preto v stredu po poludní bude u nás svätá omša za upevnenie rodín a v piatok na záver poklony bude kajúcna pobožnosť.

5. Vo štvrtok po svätej omši upratujú kostol členky Ružencového bratstva. Dobrovoľníci sú vítaní.

6. V piatok na 19.00 spoločenstvo Pavol pozýva na stretnutie s témou Múry rozdelenia do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Hosťom je gréckokatolícky kňaz o. Slavomír Zahorjan.

7. Kto má záujem o zapojenie sa do deviatníka Rodina hľadá prístrešie, podrobné informácie dostane v sobotu po večernej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba.

8. Minulú nedeľu sa v zbierke na potreby Spišskej katolíckej charity vyzbieralo 435 eur. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.

9. Liturgický kalendár

 • v pondelok slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
 • vo štvrtok spomienka Panny Márie Guadalupskej
 • v piatok spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
 • v sobotu spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Slovíčko od minoritov

Buďme pripravení na príchod Spasiteľa na tento svet a do našich životov

Drahí Levočania,

v tomto roku 1. december pripadá na 1. adventnú nedeľu – nedeľu, ktorou sa začína nový liturgický rok. Od 1. decembra sme pre Vás pripravili niekoľko noviniek: od teraz chceme v nedele a vo sviatky sláviť sväté omše o 16.00 hodine s osobitným zameraním na deti; oznamy z nášho chrámu si budete môcť prečítať na internetovej stránke www.minoriti.sk (dole); budete si môcť dohodnúť úmysly svätých omší 3 mesiace dopredu (ako doteraz v sakristii). Veríme, že tieto novinky budú pre Vás prínosom a prispejú k tomu aby sme aj tohoročný advent prežívali v radostnej dôvere voči Bohu.

Myslím, že snáď všetci máme radšej dlhé letné dni, keď je príjemne teplo, no predsa vianočná atmosféra dokáže spôsobiť, že sa na Vianoce tešíme, najmä ak si dáme pozor, aby do našich duší nevnikol stres kvôli zháňaniu darčekov, upratovaniu, výzdobe a pod. Ak sa dokážeme stíšiť, nájsť si čas na návštevu chrámu, na rodinu, na srdečné obdarovanie druhého človeka, v ktorom nie je ani tak dôležité čo sa dáva, ako to, ako sa dáva, môžeme naozaj zažiť narodenie Božej dobroty vo svojej duši. Vďaka tejto skúsenosti aj tmavé zimné dni majú svoje čaro, na ktoré sa tešíme.

Možno sa opäť bude v médiách špekulovať, prečo Cirkev slávi práve v tieto dni sviatok Narodenia Pána. Či je to preto, aby potlačila pohanské kulty spojené s najdlhšími nocami v roku, či je to len psychológia, aby ľudia nepodliehali depresiám počas tmavých dní. Nedajme sa znechutiť. Boh preto zostúpil na zem, a preto je denne s nami – osobitne keď na oltároch sveta prijíma pokornú podobu chleba, aby nás oslobodil od tmy nedôvery, strachu, povier a vlial do našich duší pokoj a dôveru v jeho lásku k nám. Chce, aby sme sa stávali čoraz vernejším obrazom jeho dobroty a pozornej lásky voči celému stvorenstvu.

Veríme, že Vám v tomto budú nápomocné aj podujatia, ktoré pripravujeme:

30.nov. – 8. dec. – Novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii. 9 dní chceme v Kostole Ducha Svätého počas svätých omší uvažovať o radostiach Panny Márie podľa františkánskej tradície:

30.11. Vdp. František Hrušovský, farár v Iliašovciach; téma: Nepoškvrnené počatie

1.12. P. Peter Klubert SAC, rektor Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch; téma: Zvestovanie Pána

2.12. Mons. František Dlugoš, dekan v Levoči, téma: Návšteva Panny Márie

3.12. Vdp. Pavol Slotka, farár v Domaňovciach; téma: Pôrod v Betleheme

4.12. Vdp. Igor Jendruch, farár v Uloži; téma: Poklona troch kráľov

5.12. Vdp. Amantius Akimjak OFS, farár v Klčove; téma: Nájdenie v chráme

6.12. Vdp. Dušan Galica, duchovný správca Domu charitas v Spišskej Kapitule; téma: Panna Mária sa prvá stretla so zmŕtvychvstalým Pánom

7.12. Vdp. Ľubomír Cvengroš, farár v Hrabušiciach; téma: Nanebovzatie Panny Márie

8.12. Vdp. Ján Bystriansky, pastorácia rodín a manželstiev, Spišská Kapitula; téma: Korunovanie Panny Márie

1. dec. – sv. omše s osobitným zameraním na deti. Počnúc touto 1. adventnou nedeľou chceme v našom chráme v nedele a sviatky o 16.00 sláviť sv. omše s osobitným zmeraním na deti.

2. – 17. dec. –  pondelky až piatky – tzv. rorátne sväté omše o 7.00 v našom chráme. Odporúčame prinášať si na ne lampáše.

9. dec. – slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie – hlavným celebrantom sv. omše o 15.50 bude emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.

13. dec. – spoločenstvo Pavol pozýva na stretnutie s témou Múry rozdelenia do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky na 19.00. Hosťom je PaedDr. Slavomír Zahorjan.

24. dec. – „Polnočná svätá omša“ – o 22.00 v Kostole Ducha Svätého.

25. – 26. dec. – sväté omše ako v nedeľu.

25. dec. – Vianoce u minoritov: 11.00 – sv. omša; 12.00 – otvorenie „Živého Betlehemu“; 13.30 vystúpenie HS Lomnické Chave; 16.00 sv. omša; 17.00 – predstavenie „Živý Betlehem“; 17.15 – vystúpenie HS Roma jukebox Spišský Štvrtok; 17.45 – vystúpenie Marek Gernard. (Okrem svätých omší všetko na nádvorí)

28. dec. – Vianočný koncert hudobno-speváckeho zboru Otvorené srdce o 15.00 v Kostole Ducha Svätého.

29. dec. – Nedeľa Svätej rodiny – obnova manželských sľubov počas svätých omší.

31. dec. – svätá omša na poďakovanie na konci Starého roka s ďakovnou pobožnosťou o 16.00.

brat Martin Mária Kollár, OFMConv.

1.12.2019 Prvá adventná nedeľa

1. Touto nedeľou začíname v nedele a sviatky o 16.00 sláviť sväté omše s osobitným zameraním na deti.

2. Dnešná zbierka je určená na potreby Spišskej katolíckej charity.

3. Od pondelka do piatku v našom chráme:

 • o 7.00 tzv. rorátne sväté omše. Odporúčame prinášať si na ne lampáše
 • o 15.00 poklona Sviatosti oltárnej, rozjímavá modlitba posvätného ruženca a modlitby novény pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie
 • o 15.50 svätá omša s novénovou kázňou; podrobnosti sú uvedené na výveske.

4. V Bazilike sv. Jakuba večerné sv. omše o 18.00. Birmovancov prosíme, aby sa zúčastnili prvopiatočnej sv. omše o 18.00 hod. Po jej skončení budú mať birmovnú náuku.

5. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme počas ranných sv. omší, v pondelok až v stredu aj od 15.00, vo štvrtok a piatok aj od 14.00. Vo farskom kostole bude príležitosť k sv. spovedi počas ranných i večerných sv. omší, okrem toho vo štvrtok od 17.00 a v piatok od 16.00. Chorých navštívime my aj diecézni kňazi v piatok od 8.00 hodiny.

6. V sobotu novénové modlitby začínajú o 7.00; svätá omša s novénovou kázňou o 7.50.

7. V Bazilike sv. Jakuba v sobotu o 9.30 fatimská sobota.

8. V nedeľu novénové modlitby začínajú o 10.00, sv. omša s novénovou kázňou o 11.00 hodine.

 24.11.2019 - Nedeľa Krista Kráľa

1. Z príležitosti dnešnej Slávnosti Krista Kráľa sa po oznamoch pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu.

2. Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00. V piatok sv. omša o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov.

3. Vo štvrtok o 8.00 hodine je plánová výmena obrusov a upratovanie kostola. Pozývame všetkých.

4. V sobotu sa v našom chráme začína Novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii. Deväť dní chceme počas svätých omší uvažovať o radostiach Panny Márie podľa františkánskej tradície. Pred svätými omšami sa chceme počas poklony pred Najsvätejšou sviatosťou modliť rozjímavým spôsobom posvätný ruženec. Podrobnosti sú uvedené na výveske.

5. Požehnanie adventných vencov – v Bazilike sv. Jakuba - v sobotu počas večernej sv. omše o 19.00 hodine; u nás počas všetkých sv. omší budúcej nedele.

6. Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa, ktorou začíname adventné obdobie a nový liturgický rok. Adventné obdobie má dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi nás. Zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov.

7. V súvislosti so začiatkom nového liturgického roka zavádzame niekoľko zmien:

 • v nedele a sviatky chceme o 16.00 sláviť sv. omše s osobitným zmeraním na deti
 • oznamy z nášho chrámu si budete môcť prečítať na internetovej stránke www.minoriti.sk (dole)
 • úmysly svätých omší si budete môcť dohodnúť 3 mesiace dopredu

8. Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity.

9. Liturgický kalendár

 • v pondelok spomienka sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
 • v utorok spomienka sv. Leonarda z Porto Mauricia, kňaza
 • v stredu spomienka sv. Františka Antona Fasaniho, kňaza
 • v  piatok sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov
 • v sobotu sviatok sv. Ondreja, apoštola