Oznamy - Levoča

OZNAMY MINORITSKÉHO KOSTOLA

30.6.2019 – Trinásta nedeľa v cezročnom období

 1. Dnes je Trinásta nedeľa v cezročnom období. V našom kostole bude ešte o 16.00 hod. sv. omša. Na Mariánskej hore začína hlavná levočská púť sv. omšou o 14.30 hodine.

 2. Večerné sv. omše budú v tomto týždni v Bazilike sv. Jakuba.

 3. V utorok máme sviatok Navštívenia Panny Márie. Na Mariánskej hore sv. omše budú podľa programu púte. V tento deň na Mariánsku horu bude od 7.00 do 19.00 hodiny premávať autobusová kyvadlová doprava od zimného štadióna.

 4. V tomto týždni máme Prvý piatok v mesiaci. Spoveď pred prvým piatkom bude v našom kostole každý deň okrem utorka od 14.00 hodiny, vo farskom kostole počas sv, omši a v piatok od 17.00 hodiny. Návšteva chorých pred prvým piatkom bude v stredu pred obedom. V piatok pripadá aj slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. V tento deň sv omše budú v našom kostole o 7.00 a 16.00 hodine; v Bazilike sv Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine; na Mariánskej hore podľa programu púte.

 5. Farský úrad úprimné prosí o pomocníkov z radov mužov a mládencov v počte 120 pri organizovaní tohoročnej levočskej púte 6. a 7. júla na Mariánskej hore. Rozdelenie a poučenie služieb bude vo štvrtok 4. júla po večernej sv. omši, o 20.00 hodine v priestoroch farského úradu.

 6. Počas celého týždňa sv. omše na Mariánskej hore sa budú konať podľa programu púte. V sobotu od 7.00 do 12.00 hodiny bude od bývalej firmy Alfena premávať kyvadlová autobusová doprava pre starších a chorých. Starí a chorí sa budú môcť v sobotu a nedeľu vyviesť na Mariánsku horu kyvadlovou osobnou dopravou od farského úradu.

 7. Upratovanie kostola: Vo štvrtok po večernej sv. omši upratuje ruža p. Emílie Bobkovej. O pomoc prosíme aj dobrovoľníkov.

 8. Liturgický kalendár:

  • utorok – sviatok Navštívenia Panny Márie;

  • streda – sviatok sv. Tomáša, apoštola;

  • piatok – slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov;

 9. Budúca nedeľa je Štrnásta nedeľa v cezročnom období. Je to deň hlavnej odpustovej slávnosti na Mariánskej hore. V meste sv. omše v tento deň budú: v našom kostole o 16.00 hodine,; v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine; v nemocničnej kaplnke o 10.00 hodine.

 

Slovíčko od minoritov

Chcel by som / Za bránu času cúvnuť sny / snívania a skúsenosti / a doplynúť do krajiny tajomnej hmly / za ktorou sa rozprestiera / svet detských rozprávok.

Začína obdobie prázdnin, v ktorom máme viac času a možnosti, aby si plniť svoje sny, aspoň čiastočne. Môžeme aspoň na krátky čas sa znova stať deťmi a zabudnúť na svoje každodenné „dospelácké“ povinnosti. Avšak pre mnohých ľudí čas dovoleniek sa ničím nelíši od ostatných mesiacov, a to preto, že už nemajú dovolenky, alebo ich nestáť na zmenu, výjazd z dôvodu chudoby, a mnohý budú mať obyčajné voľno. Pre niektorých čas prázdnin a dovoleniek to príležitosť na opravu domu, upratanie záhrady atp. – lebo kedy to urobiť ak sa chodí do práce? Dobre by bolo však pamätať na to, čo povedal Ježiš: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť.  Z toho vyplýva, že keď človek je aj maximálne zapracovaný, vykonáva najužitočnejšie práce, musí si nájsť čas na oddych. Je to dôležite najmä v prípade rodičov, ktorí majú školopovinné deti. Je to dôležité práve preto, že v tomto období svojho života detí chcú ešte rozprávať sa so svojimi rodičmi, a tí majú najväčšiu možnosť vplývať na ich výchovu. Paradox spočíva v tom, že práve v tomto čase rodičia sú najviac zabehaní a zaujatí zarábaním peňazí pre dobro svojich ratolestí, že zabúdajú na to čo najpodstatnejšie – vlastnú prítomnosť rodine. Čas prázdnin je preto vhodným na to, aby to aspoň čiastočné napraviť, aby jednoducho byť so sebou a mať čas pre seba, na obyčajný rozhovor. Boh je úžasný v tom, že nás vzýva aj do odpočinku, ktorý všetci potrebujeme. Pamätajme však, že čas oddychu nie je časom lenivosti. Je to príležitosť posilňovať rodinné putá, ale aj poznávať Boha, kontemplovať ho v lone prírody. Prázdninový výlet, dovolenka, môže byť pre každého z nás úžasným časom duchovných cvičení priamo v náručí krásy Božích diel. Pravdivý oddych učí nás lepšie počúvať, vidieť a hovoriť. Keď sme oddýchnutí, skôr uvidíme to dobro a krásu, ktoré nás obklopujú.

Nepredkladáme na tento mesiac žiadny zvláštny pastoračný program. Cez celé prázdniny ostáva nezmenené to najpodstatnejšie – sv. omše a poklona Oltárnej Sviatosti. Nájdime si čas na stretnutie s Kristom. Prosíme Vás aj modlitbu za našu kustodiálnu kapitulu, ktorá sa bude konať v Brehove od 8. júla.

Vyjdite do ústrania a pozrite sa ďaleko pred seba, tam kde sa nebo spája so zemou, a potom pozrite sa okolo seba, všimni si ten čistý vzduch, kvety na lúkach, stromy plné listov a ovocia, možno nejakého živočícha alebo zvieratko, a uvedomte si, že v tom všetkom hovorí k vám Boh: „Pozri aké je to krásne. Nezávidíš im? Keď sa ja tak starám o tieto stvorenia, tak potom o čo viac sa budem starať o teba, moje dieťa.“ Problém je v tom, že sme malej viery a nevieme sa dobre pozerať okolo seba, a preto toľko dobra prechádza mimo nás.

Nech Vám Pán žehná na všetkých vašich prázdninových cestách, aby ste stretli tu pravú krásu a posilnení na duchu a na tele dokázali budovať pevnejšie puta lásky v rodinách a s našim Nebeským Otcom.

P. Adam Baran OFMConv.