Odpust v Spišskom Štvrtku

miniNáš kláštor v Spišskom Štvrtku má za patrónku Nanebovzatú Pannu Máriu.

Jej je zasvätená aj nádherná stredoveká kaplnka pri Kostole sv. Ladislava. Pre miestnych veriacich je deň jej sviatku hlavnou slávnosťou roka. Odpust sme slávili tri dni. Omšou z vigílie, ktorú celebroval páter Tomáš M. Vlček, sme ho otvorili v piatok večer. Spievali pri nej mladí zo Spišského Štvrtku.

V deň slávnosti sme mali dve omše. Rannú s pátrom Jozefom v Kaplnke Nanebovzatia a večernú s hosťami. Boli nimi bratia františkáni z Beckova. Homíliu povedal br. José a sv. omšu celebroval br. Anton. Spieval pri nej zbor z neďalekých Hrabušíc. Prišli medzi nás aj bratia a sestry z terciárskeho spoločenstva v Starej Ľubovni. Po omši sme žehnali kvety a byliny. Potom sa br. Vavrinec podelil s veriacimi o svoje zážitky z misií v Bolívii. Nakoniec sme si na farskom dvore všetci spolu dali dobrý guláš.

Slávnosť sa skončila v nedeľu predpoludním sv. omšou, ktorú celebroval br. José. Homíliu povedal br. Anton. Ľudovým spevom a nádhernými krojmi skrášlili túto udalosť speváci z folklórneho súboru Štvrtočan. Všetkým srdečne ďakujeme!