Zomrel P. Elias Vella

Dnes vo večerných hodinách, vo veku 81 rokov, zomrel náš rehoľný spolubrat páter Elias Vella, celosvetovo známy kazateľ, exorcista, pedagóg, exercitátor a spisovateľ.

Páter Elias Vella, františkán minorita, sa narodil 28.2.1941 v Saint Paul’s Bay na Malte. Do rehole sv. Františka vstúpil v roku 1956. Za kňaza bol vysvätený v roku 1964. V rokoch 1980 – 1986 bol provinciálnym predstaveným minoritov na Malte, v rokoch 1986 – 1993 arcibiskupským delegátom pre rehoľný život na Malte, od roku 1993 pôsobil ako hlavný exorcista a prezident diecéznej komisie pre okultizmus a satanizmus.


Na Národnom inštitúte pre cirkevné a rehoľné štúdiá 24 rokov prednášal dogmatickú a pastorálnu teológiu a neskôr tu pôsobil ako sekretár, rektor a dekan.

Páter Elias Vella bol žiadaným exercitátorom v mnohých krajinách sveta, najmä na tému vnútorného uzdravovania a službu oslobodzovania od zlého ducha. Je autorom mnohých kníh, ktoré boli vydané  v maltčine, angličtine, taliančine, portugalčine, ale aj v slovenčine a češtine.

Podľa maltatoday.com a tkkbs; foto: archív minoriti