Brehov: Spomienka na br. J. Šujanského

Jedna z najvýznamnejších osobností našej rehole v 19. storočí je silno spojená s brehovským kláštorom.

Spomienku a spoločnú modlitbu pri hrobe pátra Juraja Eustacha Šujanského pred Kostolom sv. Františka zorganizovali v piatok 6. októbra spoločne katolícki i kalvínski veriaci z Brehova a okolia.

Pán farár reformovanej cirkvi pri nej predniesol Božie slovo a kázeň, v ktorej vyzdvihol, ako sa páter Eustach Šujanský v neľahkých časoch maďarskej revolúcie ujal svojej úlohy kňaza a spovedníka. Počas noci z 5. na 6. októbra roku 1849 vyspovedal v Arade desiatich maďarských generálov, ktorých za vzburu proti Habsburgovcom ráno čakalo vykonanie trestu smrti. Páter Eustach ich sprevádzal do poslednej chvíle. Neskôr bol on sám prenasledovaný a perzekvovaný cisárskymi úradníkmi, ktorí si mysleli, že zo spovedí vie, kde sú ukryté uhorské korunovačné klenoty. Perzekúcie voči strážcovi spovedného tajomstva vyvrcholili jeho internáciou v brehovskom kláštore, kde bol uväznený od roku 1860. Hoci bol v roku 1867 omilostený, rozhodol sa, že tento kláštor už neopustí. V Brehove s veľkou láskou ostal slúžiť veriacim ešte ďalších desať rokov. Umrel v povesti svätosti na vigíliu Sviatku nepoškvrneného počatia Panny Márie 7. decembra roku 1875.

Text: br. Jozef Sukeník