Roháče: Lyžiarske výcviky

Bratia Peter a Martin sa v januári a februári zúčastnili lyžiarskych výcvikov karloveskej Spojenej školy sv. Františka.

Lyžiarske sa, ako zvyčajne, konali v malebných Západných Tatrách, v lyžiarskom stredisku  Roháče – Spálená. Ubytovaní sme boli tiež na tradičnom mieste – v penzióne Pribiskô, ktorý má nielen veľmi dobré ubytovacie a stravovacie podmienky, ale aj veľmi sympatický personál.

Prvé dva turnusy tvorili dve a dve siedme triedy. Skúsenosť s týmito (už) tínedžermi bola veľmi dobrá nielen na svahu a v penzióne, ale aj počas svätých omší. Pre mňa bolo veľmi potešujúce, že viac ako polovica žiakov ostávala na modlitbe posvätného ruženca vo voľnom čase pred večerou 😊

Gymnazisti až taký veľký záujem o ruženec neprejavili a na svätých omšiach citeľne chýbala pani učiteľka Janka, ktorá by viedla spev, no našlo sa niekoľko dievčat, ktoré svojim spevom skrášlili liturgie. Navyše chalani veľmi ochotne miništrovali. Zdanlivo nižší záujem o duchovné veci trochu vyvážilo niekoľko hlbokých osobných rozhovorov na tieto témy. Celkom zaujímavým zážitkom bola svätá omša vo farskom kostole na Popolcovú stredu. Pán farár ráno vyhlásil, že okrem svätej omše o 17:30 bude aj „naša“ o 16:00. Čuduj sa svete, kostol bol plný, takže som obdivoval vdp. Antona, ako zvláda udeliť popolec toľkému národu. Veľmi pekné bolo zapojenie sa ľudí do spevu hoci aj bez organistu; sympatická bola aj odvaha našej vedúcej speváčky.

Lyžiarske boli veľmi fajn. Hoci raz bol aj dážď, párkrát hmla, nikdy nechýbala dobrá nálada a radosť zo spoločných zážitkov. Som veľmi vďačný Pánu Bohu, že mi navyše po skončení lyžiarskych doprial modlitbu v horách na skialpoch. Tak krásny čas v príjemnom spoločenstve bol zavŕšený tichou skúsenosťou so Salatínom a Brestovou.

Text: br. Martin Mária; foto: Miroslav, Valentín, br. Martin