Smižany: Duchovné cvičenia KOČ

V dňoch 31. mája až 2. júna sa konali v Dome pútnika pri Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch duchovné cvičenia Kruciáty oslobodenia človeka.

Zúčastnili sa ich členovia, kandidáti a sympatizanti tohto spoločenstva z rôznych častí východného Slovenska. V úvodnej svätej omši prítomných povzbudil v homílii minoritský páter Roman Gažúr slovami, že je dôležité zamerať sa na druhých okolo nás a vidieť v nich bratov a sestry. Hlavný prednáškový program s témou - Máriino fiat v našom živote - viedla Katarína Ralbovská z Chorvátska. Poukázala na jednotlivé udalosti zo života Márie, v ktorých prijala Božiu vôľu, i keď jej to prinieslo veľa ťažkých chvíľ, no dôvera v Boha  jej pomáhala kráčať na pozemskej ceste a neustále ukazovať na jej Syna. Katarína Ralbovská zdôraznila, že hoci Mária nerozumela všetkému, čo sa dialo v jej živote, predsa vyjadrila Bohu svoje áno, a tým je príkladom aj pre nás. V závere duchovných cvičení si prítomní obnovili svoje krstné  a manželské sľuby, ako aj sviatosť birmovania.

Text: Paľko Kall

Foto: archív KOČ