Zamyslenie na 16. Nedeľu v cezročnom období

KukolŽivot človeka sa podobá roli so zasiatym dobrým semenom ako nám to dnes predkladá evanjeliové podobenstvo. Každý z nás ma predsa dobrú vôľu. Usilujeme sa teda robiť dobré veci podľa svojho vedomia a svedomia. Niekedy sa nám stáva, že sa znepokojujeme, keď nám to nejde podľa našich predstáv. Zvlášť, keď si našu námahu iní necenia alebo vyjde nazmar. Inokedy sami vidíme, že sme chybili. Nermúťme sa. To čo je dobre zasiate v ľudských srdciach vyrastie a prinesie krásnu úrodu k tomu je nám potrebná trpezlivosť. Zas to, čo zasial nepriateľ – kúkoľ je potrebné pomenovať a neznepokojovať sa zbytočne. Dajme viac priestoru Bohu a odovzdajme sa mu úplne. A ak je potrebné niečo zmeniť, odpovedzme na Božie Slovo v knihe Múdrosti, ktoré hovorí: Pán dáva novú nádej i príležitosť na pokánie.

P. Marek Redlich, OFMConv.