Zamyslenie na 17. nedeľu v cezročnom období

perla

Podobenstvá o poklade v poli a vzácnych perlách, ktoré nám ponúka dnešné evanjelium, majú spoločné isté posolstvo : stretnúť Boha je to najkrajšia vec, ktorá sa ti môže stať; je to prekvapenie, pre ktoré sa oplatí zanechať všetko a je to aj radosť, ktorá ti pomôže zabudnúť na ostatné veci – ale musíš konať svižne, urýchlene a rozhodne.

Ak sa pozrieme bližšie, hlbšie na podobenstvá, zaiste neujdú našej pozornosti aj podrobnosti ako sú úžas či radosť človeka z nájdenia pokladu, a potom aj rozhodnutie kupca predať úplne všetko, aby si mohol dovoliť kúpiť pole, kde je poklad.

Neopísateľná radosť človeka, ktorý nachádza čo hľadal, je teda srdcom dnešných podobenstiev. Je to radosť, ktorá je schopná pohnúť aj to „skúpe či sebecké“ ľudské srdce obetovať všetko, aby to po čo tak naozaj túžilo, skutočne aj získalo. A to čestným spôsobom! Všimnime si, že človek, ktorý nájde poklad na poli, nezobral si ho potajomky, ale najprv kúpi pole a až potom si vezme aj poklad ukrytý v ňom, a podobne je to aj s perlou, kupec nevytiahne zbraň, aby získal násilím perly, ktoré tak veľmi hľadal, ale najprv predá poctivo všetko čo mal, aby si kúpil tie perly.

Ježiš hovorí, že Božie kráľovstvo sa podobá perle či pokladu, ale jeho cena je v skutočnosti oveľa vyššia, ale Bohu stačí J , ak obetujeme všetko čo máme, aby sme to Božie kráľovstvo získali čestne. Tak ako to spravili pred nami mnohí svätí, ako napr. sv. František, ktorý ako ten kupec s radosťou doslova rozdá všetko, aby získal Božie kráľovstvo, zmysel svojho života.

Spomínané podobenstvá nám pripomínajú fakt, že Božie kráľovstvo je darom, nezaslúženým darom od Otca, ktorý môže človek získať „náhodne“ skrze Božiu prozreteľnosť (poklad v poli) alebo po namáhavom a celoživotnom hľadaní (perla).

Či cesta našej viery sa podobá prvému či druhému podobenstvu, podstatné je, aby sme nikdy nezabudli na obetu aj radosť. Boh Otec vidí do hĺbky nášho srdca a vie ako veľmi túžime a hľadáme skutočnú pravdu, cestu i život. Amen

P. Jaroslav M. Cár