Melčice: Duchovná kapitula OFS

fotoV Kláštore sestier Františkánok Premenenia v Melčiciach sa v dňoch 4. - 6. septembra 2020 konala Národná duchovná kapitula Františkánskeho svetského rádu. Účastníkmi bolo 24 bratov a sestier, ktorí sú v súčasnom volebnom období vo vedení tohto rádu na Slovensku, čiže členovia národnej rady a členovia jednotlivých regionálnych rád. Duchovný program zabezpečili národní duchovní asistenti z reholí minoritov, františkánov a kapucínov.

Text: P. Peter