Svit: Duchovné cvičenia pre mladých

Od minulého pondelka 13. júla do soboty sa vo Svite konali duchovné cvičenia pre mládež. Od minulého pondelka 13. júla do soboty sa vo Svite konali duchovné cvičenia pre mládež.

Do posolstva evanjelia o Emauzských učeníkoch prenikali 34 študenti z Bratislavy pod vedením pátra Tomáša z bratislavskej minoritskej komunity a animátorky Terky Žitňanskej zo spoločenstva Dobrého Pastiera.

Týždeň duchovného dobíjania sa bol obohatený aj o vysokohorskú túru a spočenské hry. Bohu vdaka!


text: Fero; foro: Rado Plevko