Zamyslenie na 26. nedeľu v ceročnom období

imagesPotrebuješ pokánie, alebo si neomylný?

Veľkňazi a starší prišli k Ježišovi. Pýtali sa ho na mnohé veci ale neprijímali jeho slová. Nepriznali si možnosť, že sa môžu mýliť...

Zas mnohí hriešnici mýtnici a neviestky boli zasiahnutí Ježišovým slovom, kajali sa a obrátili sa na dobrú cestu, dovolili Ježišovi, aby ich zachránil...

Za koho sa Ty pokladáš? Za neomylného, alebo toho ktorý potrebuje počuť Ježišovo slovo a odpovedať naň zmenou zmýšľania. Ak si priznáš, že aj Ty sa môžeš mýliť a budeš aspoň trochu pokorný, Ježiš Ťa môže zachrániť a vyviesť na správnu cestu...

P. Marek Redlich, OFMConv.