Zamyslenie na 29. nedeľu v cezročnom období

Brooklyn Museum The Tribute Money Le denier de César James Tissot

Zvykne sa hovoriť, že kto sa pýta – neblúdi. Ale niekedy sa stáva, že človek sa pýta, aj keď už pozná tú správnu odpoveď. Môže to byť prípad učiteľa, ktorý chce žiaka preskúšať – overiť jeho vedomosti, alebo môže to byť prípad človeka, ktorý má dilemu a nevie sa rozhodnúť, alebo je to napokon človek, ktorý túži toho druhého ponížiť, zosmiešniť a poukázať na jeho nedokonalosť, neschopnosť.

Farizeji, herodiáni či zákonníci často sa Ježiša vypytovali, ale oni nehľadali pravdu a ani tú pravdu netúžili počuť či poznať, ich cieľom bolo – ako hovorí aj dnešné evanjelium – podchytiť ho v reči a pokúšať. A tak sa ho aj dnes pýtajú na niečo, čo je samozrejmé pre každého človeka nielen v ich dobe: „Platiť či neplatiť daň?“

Pokrytectvo a falošnosť farizejov nepozná hranice, a na ich príklade vidíme, že zlý duch to nikdy nevzdáva. On vie, že Ježiš hovorí vždy pravdu, aj preto dnes takto prefíkane začína ich stretnutie: „Učiteľ, vieme, že ty vždy hovoríš pravdu...“ Je pozoruhodné, že ho nazývajú učiteľ tí, ktorí sa neprišli od neho učiť a nechcú byť jeho žiakmi, a potom vravia, že vždy hovorí pravdu, ale tú pravdu u neho nehľadajú.

Ježiš pozná úmysly, zámer farizejov i herodiánov a pozná aj tie naše. Božie Slovo je nadčasové a teda aktuálne stále, aj dnes, a preto je namieste sa pýtať, vo svetle toho čo sa odohráva v dnešnom evanjeliu, či môj vzťah s Bohom je ozaj úprimný, či prichádzam k Ježišovi preto, že chcem počuť od Neho radu a pravdu (o sebe), alebo počuť iba potvrdenie na tú moju pravdu alebo nebodaj ako farizeji dokázať, že Boh sa mýli...

Čo viac, Ježiš nás pozýva zamyslieť sa aj nad slovom „obraz“, keď sa pýta farizejov: „Čí je tento obraz...?“ Skúsme si položiť tú istú otázku aj my: „Čí je tento obraz vo mne, v mojom srdci, v mojej duši?“ – koho v sebe vidím ja, alebo koho vidia vo mne iní? Koho by som chcel, aby vo mne iní videli? Boh chce v nás vidieť seba, lebo stvoril nás na svoj obraz. Jeho túžba je, aby sme mu boli podobní, a preto vystríha svojich učeníkov, aby sa chránili „kvasu farizejov“, aby sa nevybrali cestou pokrytectva či falošnej pokory, pretože On pozná zmýšľanie každého srdca – veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo. Odhaľme či oprášme dnes pravdivý obraz Boha v nás skrze naše láskavé slovo, úprimné pohľady a pravdivé postoje v našich vzťahoch s blížnymi.

P. Jaroslav M. Cár OFMConv.