Minorita z Assisi novým kardinálom

Gambetti

V nedeľu 25. októbra 2020 pápež František oznámil mená 13 nových kardinálov, medzi nimi aj náš spolubrat P. Mauro Gambetti, kustód bratov minoritov v Sacro Convento v Assisi.

P. Mauro sa narodil 27. októbra 1965 v Castel San Pietro Terme v Taliansku. Svoju rehoľnú formáciu začal v Assisi 19. septembra 1992 a po roku noviciátu v Osimo, zložil prvé rehoľné sľuby 29. augusta 1995. Po ukončení počiatočnej formácie ako 33 ročný zložil večné rehoľné sľuby a o dva roky neskôr 8. januára 2000 je vysvätený za kňaza.

V reholi minoritov plnil rôzne funkcie: animátor pre povolania vo svojej provincii v Bolonii, provinciálny definítor (radca), gvardián komunity v Longiano, provinciál bolonskej provincie v rokoch 2009 – 2013 a od r. 2013 až do dnešného dňa zastával stanovisko vyššieho rehoľného predstaveného (kustóda) v generálnej kustódii minoritov v Assisi, v ktorej momentálne žije 110 bratov z 21 rôznych národností, medzi nimi aj početní bratia z Číny.

Text: P. Jaroslav M. Cár, OFMConv; foto: archiv: OFMConv