Brehov: Brat slnko, sestra voda.

ministrantský
V dňoch 9. - 14. júla sa konal miništrantský tábor v kláštore v Brehove. Boli sme tam deti z Bratislavy, Košíc, zo Spiša a zo Žakoviec. Motto tohto tábora bolo: Služba Bohu otvára naše srdce pre každé stvorenie.

V dňoch 9. - 14. júla sa konal miništrantský tábor v kláštore v Brehove. Boli sme tam deti z Bratislavy, Košíc, zo Spiša a zo Žakoviec. Motto tohto tábora bolo: Služba Bohu otvára naše srdce pre každé stvorenie. Mali sme tu rôzne aktivity, bazén a dobré jedlo. Každý deň sme sa spoločne zišli na sv. omši, ktorú väčšinou slúžil novokňaz minorita, páter Róbert. Boli sme rozdelení do skupín podľa veku: Boží služobníci, The brathm gang, Slneční bratia, Anjelikovia. Svoje talenty sme rozvíjali v krúžkoch: divadelnom, umeleckom, pracovno-športovom a v tvorivých dielňach.

Mne sa tu páčilo. Boli tu dobré súťaže, hry a jedlo. Dúfam, že aj iným sa tu páčilo a že sa tu všetci spolu zídeme aj na budúci rok.

účastník tábora Dávid  

Tu si môžete pozrieť krátky film o tábore, ktorý s účastníkmi pripravil Tomáš Vajda

 ...