Zamyslenie na 33. nedeľu v cezročnom období

oszczedzanieEvanjelium o talentoch, ktoré sa číta v dnešnú nedeľu nás vedie k zamysleniu: Ako to robím ja?

Nakoľko som usilovný v duchovnej oblasti môjho života, v pomere k iným oblastiam môjho života. Nemal by som sa práve tu viac zaangažovať a inde zasa zmierniť svoje „tempo a nasadenie“?

Prežiaril už Boží obraz tvoje bytie, tvoju existenciu v tomto čase? Vyžaruje už z tvojho vnútra do prostredia, v ktorom denne žiješ? Alebo ešte stále dobrovoľne žiješ v tme, čím riskuješ, že sa ťa navždy zmocní vládca noci?

Čas plynie a každému z nás sa rovnako a nenávratne míňa. Čas nášho pozemského života. Čas našich dní na tejto zemi. Myšlienka na posledný súd nie je strašiakom, ani vyhrážkou. Je osobným pozvaním pre teba. Pozvánkou na tvoje meno: „Vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25, 21) – prijmi pozvanie na večnú hostinu.

Brat, sestra, iste nosíš v sebe množstvo talentov. S jednými obchoduješ a zúročil si ich hodnotu, iné možno len odkrývaš a o iných možno ešte ani nevieš. Medzi mnohými svojimi talentami, ktoré si zadarmo od Boha dostal, nosíš v sebe, ktosi pekne povedal, talent dobrého srdca, v ktorom je ukrytý Boží obraz a podoba. Preto si vždy pripomínaj, že máš byť dobrým človekom, aby mohla skrze teba a v tvojom živote zažiariť Božia sláva.

Usilovne zveľaďuj všetky svoje talenty, svoje schopnosti. Stráž však rovnováhu v pomere medzi jednotlivými oblasťami svojho života, aby sa ti vlak života nevykoľajil na trase a nemohol dôjsť do cieľa. Nech je tvoj dom krajší, tvoj život dokonalejší, svet okolo teba plný svetla Božej slávy vyžiareného z tvojho srdca a života, aby ťa spoznal Vládca Pán, ktorý prichádza.

P. Róbert Gajderus, OFMConv.