Slávnosť Krista Kráľa

Jezus Król ikona 4„Si ty židovský kráľ?“ Táto otázka, ktorú Pilát položil Ježišovi je aktuálna i dnes. Veľa ľudí sa pýta: „Ježiš, si kráľom tohto pozemského kráľovstva, ktoré sme si postavili? Mnohí kresťania odpovedajú „áno...“, a týmto spôsobom upokojujúc svoje svedomie konajú zlo.

17. novembra sme prežívali ďalšie výročie zamatovej revolúcie, ktorou sme sa stali slobodnými. „Vtedy sme si sľúbili lásku a pravdu, dôstojne žiť a presadzovať demokraciu. To znamená obetovať život za Ježišovu vec“, hovoril pred rokmi vo svojom zamyslení nad týmto výročím kňaz Anton Srholec. Môžeme povedať, že sme si sľúbili stavanie Ježišovho kráľovstva v našej vlasti. A ako to vyzerá dnes? Jeden s kresťanských politikov pred niekoľkými rokmi takto hodnotil situáciu na Slovensku: „Mnoho kriminality, potratov a rozvodov, čo znamená, že medzi 80 percentami kresťanov sú mnohí formálni veriaci. Podnikanie bez morálky, privatizácia s korupciou a úspech za každú cenu bez etických noriem.“

Zabúdame na to, aké máme budovať kráľovstvo a to je naša najväčšia tragédia. Ježiš hovorí Pilátovi a zároveň aj nám, že Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Tak preto tí, ktorí sa snažia len o pozemské veci, nemôžu byť členmi jeho kráľovstva. Je to tak, ako keby sme slúžili dvom pánom. Nedá sa slúžiť aj pánovi aj sluhovi.

Prežívame dnes nedeľu Krista Kráľa, poslednú nedeľu v cirkevnom roku. Je to dobrá príležitosť k tomu, aby sme porozmýšľali nad tým, do akého kráľovstva patríme. Do kráľovstva, ktoré sme postavili sami a umelo ho chceme spravovať heslom „pokrokové kresťanstvo“, alebo do kráľovstva, ktoré nemá nič spoločné s tým, čo ponúkajú „veľkí“ tohto sveta, to znamená do kráľovstva evanjeliovej pravdy? Kráľovstvo Ježiša Krista ja kráľovstvom lásky a bratstva, nie je v ňom miesta pre nenávisť, zlobu a sebectvo. Preto sa vrúcne modlime, aby to kráľovstvo rástlo v nás a skrze nás v celom svete, lebo požehnaný je, ktorý prichádza v mene Pánovom.

P. Lucián M. Bogucki OFMConv