Advent

unnamedAdvent je prvým obdobím liturgického roka a obdobím duchovnej prípravy na Vianoce. Štyri adventné nedele sú symbolom 4000 rokov, na ktoré sa v časoch príchodu Krista odhadovala história ľudstva pred Kristom.

V teologickom zmysle sa advent vyznačuje dvojakým očakávaním – sviatku narodenia Ježiša Krista a jeho druhého (eschatologického) príchodu na konci časov. Teda advent je rozdelený na dve časti, kde hranicu tvorí 17. december. Prvá časť kladie dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista, a druhá časť je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach. Toto delenie je veľmi zreteľné v liturgických textoch a modlitbách, preto pravidelná účasť na bohoslužbách a sledovanie textov nám môžu veľmi pomôcť v prežívaní tohto obdobia. Izaiášove proroctvá o Mesiášovi, povzbudenia apoštolov, osoby Jána Krstiteľa a Márie, ktoré sledujeme v evanjeliách a počas rorátnych sv. omší, nám môžu pomôcť poznať seba, a pripraviť sa na príchod Pána.

Symbolmi adventu sú: adventný veniec – zelený so štyrmi sviečkami – symbol kolobehu života; adventný kalendár – symbol času očakávania; adventný lampáš a svieca „rorátka“ s mariánskymi symbolmi – symboly prichádzajúceho svetla, ktoré ma osvietiť ľudstvo tápajúce v tmách hriechu.

Čas adventu nie je časom pôstu. Je to čas radostnej prípravy na príchod Pána. Preto aj naše adventné predsavzatia by sa viac mali zamerať na pozitívny rozmer. Viac modlitby, viac duchovnej lektúry, aby sme čoraz lepšie poznávali Pána. Viac skutkov lásky, najmä milosrdenstva a dávania almužny, lebo tie otvárajú srdcia pre Pána. Snažme sa urobiť šťastnými ľudí okolo seba, aby sme sa spoločne ako pastieri mohli postaviť pri Pánových jasliach.

P. Adam Baran OFMConv.