Stretnutie františkánskej mládeže

V dňoch 13. - 19. júla sa v Kremnici uskutočnilo stretnutie františkánskej mládeže – GIFRA. Stretlo sa tam cca. 80 mladých ľudí z celého Slovenska.

V dňoch 13. - 19. júla sa v Kremnici uskutočnilo stretnutie františkánskej mládeže – GIFRA. Stretlo sa tam cca. 80 mladých ľudí z celého Slovenska.

Témou stretnutia bola výzva Ježiša k svätému Františkovi: „Oprav môj dom.“ Tak ako svätý František ani my sme nemali pomáhať iba pri oprave starého františkánskeho kláštora, ale zamyslieť sa aj nad svojím životom. Vyrábali sme tehličky z blata, do ktorých sme vkladali lístočky s predsavzatiami, čo chceme „opraviť“ vo svojom živote.

Boli sme rozdelení na dve základné skupiny – Brána a Cesta, v rámci ktorých sme boli zadelení do menších skupiniek pod vedením animátorov. Deň mal niekoľko častí: práca v skupinkách na určenú tému, práca na františkánskom kláštore s bratmi svätého Františka, svätá omša v kostole svätej Alžbety a večerný program, počas ktorého sme predvádzali pripravené scénky.
Stredajší večer patril spoločnej adorácii.

Vo štvrtok sme slávili Vianoce. Každý z nás dostal malý vianočný darček, z ktorého sme sa tešili.

Piatok sme začali kajúcou pobožnosťou a pokračovali sme púťou na Kremnické bane. Počas púte sme zachovávali silentium a mali sme možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, čo mnohí z nás využili. Svätú omšu, počas ktorej sme boli poznačení znakom tau, sme slávili v kostole svätého Jána Krstiteľa u bratov kapucínov. Potom sme si vyrábali tauká z modulitu a spievali rozličné ukazovačky. Po púti a večeri sme oddychovali pri filme František a Klára.
Počas večernej svätej omše v sobotu bolo do GIFRY prijatých osem mladých a prísľub zložili šiesti.

Večer pokračoval diskotékou, kde sme sa dobre zabavili.
Stretnutie sme zakončili v nedeľu spoločnou svätou omšou a postupne sme sa porozchádzali domov.
Prežili sme nádherný týždeň a nadviazali nové priateľstvá. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili prežiť toto krásne stretnutie.

Text: Dana Budajová