Minorita arcibiskupom v Turecku

M02Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie Svätý otec František menoval nášho rehoľného spolubrata P. Martina Kmetec arcibiskupom metropolitom v tureckom Izmire.

Nový arcibiskup sa narodil 10. novembra 1956 v Ptuj v Slovinsku. Do rehole minoritov vstúpil v roku 1976. Filozofiu a teológiu študoval v Ľubľane a v Spojených štátoch. Na kňaza bol vysvätený 29. júna 1983. Ako mladý kňaz pracoval v malom seminári v Ľubľane. Koncom roku 1990 odišiel na misie na Blízky východ. Prvých desať rokov pracoval v Bejrúte. V roku 2001 sa stal gvardiánom kláštora sv. Heleny v Izmire. V rokoch 2006 – 2007 pracoval v Iskenderune a potom sa vrátil do Izmiru, kde prebýval až do roku 2009. Od roku 2011 až do svojho menovania za arcibiskupa bol členom minoritskej komunity v kláštore Narodenia Panny Márie v Büyükdere v Istanbule.

Podľa: OFMConv.net