Zamyslenie na 3. adventnú nedeľu

indeksKoho očakávaš v tomto čase adventu?

Mnohí ľudia sa tešia na Vianoce. Rodina bude opäť spolu, prídu darčeky... Chceli by sme prežiť pekné chvíle. Ale od čoho záleží to naše šťastie?

Ján Krstiteľ nás vyzýva: „Vyrovnajte cestu Pánovi!“ Je tu teda niekto väčší, kto má prísť. Dokonca Ján hovorí, že nie je hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Kto je teda ten človek, čo má prísť? Kým je tá očakávaná osoba pre Teba?

Panna Mária prežíva z nás najväčšiu radosť a z tohto očakávania zavolá: „Velebí moja duša Pána môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice“. Ona pokorná služobnica očakáva Spasiteľa ľudského pokolenia. Preto vyžaruje z jej srdca nevýslovná radosť.

Chceš aj Ty prežiť opravdivú radosť ako Panna Mária či Ján Krstiteľ?

Vyrovnaj teda svoju cestu Pánovi - odovzdaj v pokore svojho srdca hriech svojmu Spasiteľovi... Vtedy sa zaraduje opravdivo aj Tvoja duša! Rodina odíde, darčeky sa pominú, ale Tvoja radosť pozaostane i naďalej v Tvojom srdci. Všetko však záleží na tom koho očakávaš a ako ho prijmeš...

P. Marek Redlich OFMConv.