Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

images„Aká obdivuhodná výmena! Stvoriteľ ľudského pokolenia si vzal ľudskú dušu i telo a narodil sa z Panny ; bez pričinenia človeka sa stal človekom a dal nám účasť na svojom Božstve.“ Sú to slova z prvej antifóny vešpier na slávnosť Panny Márie Bohorodičky. V nich je vyjadrený Boží zámer voči Márii z Nazareta, o ktorom počúvame v Liste Galaťanom: „Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.“ Boh potreboval Máriu, aby sa v jej lone uskutočnila podivuhodná výmena, aby sa Stvoriteľ stal stvorením, Boh človekom, Nesmrteľný smrteľným, Všemohúci slabým. Potreboval ju na to, aby nám skrze jej Božie materstvo bola prinavrátená dôstojnosť Božích detí, ktorú sme stratili dedičným hriechom.

V jednom zo svojich príhovorov na slávnosť Božej Matky pápež František poukázal na dva dôležité odkazy, ktoré tento sviatok nesie so sebou. Prvý, že nie sme „duchovne osirení“, lebo v Máriinej materinskej tvári vidíme Božiu dobrotu. Svätý Otec hovorí, že človek môže prežívať pocit osirenia, keď cíti, že je bez matky a chýba mu Božia neha. A my nie sme bez matky. Je úžasné, že môžeme každoročne vstupovať do nového kalendárneho roka spolu s Matkou. Ona, zvlášť teraz v dobe pandémie, je našou sprievodkyňou a ochrankyňou. Ako ustarostená Matka vie, čo prežívame, pozná naše úzkosti o zdravie naše aj našich blízkych, o našu i ich budúcnosť. Predsa ona sama vo svojom živote okusovala všetky trápenia a ťažkosti spojené so životom jednoduchej židovskej rodiny.

Druhý odkaz dnešnej slávnosti, na ktorý upozorňuje pápež František, hovorí, že sme: „ľud, že si navzájom patríme a vieme, že len v spoločenstve, v rodine môžeme nájsť atmosféru, teplo, ktoré nám pomáha ľudsky rásť, a kde sa nemeníme na predmety“. V dnešných pohnutých časoch sa na mnohých miestach stretávame s rôznymi prejavmi ľudskej solidárnosti. Treba veriť, že sociálny dištanc, ktorý nás fyzicky vzďaľuje od seba, môže vytvoriť psychickú a duchovnú blízkosť. Koronakríza, ktorá zasahuje do rôznych oblastí spoločenského, ale aj náboženského života, nemá moc zničiť v nás pocit spolupatričnosti a ochotu vzájomne si pomáhať. Naopak, môže nás spojiť, aby sme sa stávali ešte viac zodpovednými jeden za druhého a naše mestá, farnosti a komunity premieňali na ozajstný domov, kde sa každý bude cítiť prijatý a pochopený.

Kristov námestník na sviatok Bohorodičky vyjadruje túžbu, ktorá má byť túžbou všetkých kresťanov: „Chceme sa stretnúť s jej materinským pohľadom. S pohľadom, ktorý nás vyslobodzuje z osirenia a pripomína nám, že sme bratia: ja patrím tebe, ty patríš mne a sme z toho istého tela. S pohľadom, ktorý nás pobáda k starostlivosti o život s takou istou nežnosťou, s akou sa oň starala ona, rozsievajúc nádej, spolupatričnosť a bratstvo.“

Božia Matka, v tebe sa odvečné Slovo stalo telom. Pomôž nám, svojim deťom, aby sme pod tvojou materinskou ochranou z tejto „zavírenej doby“ vyšli s láskavým srdcom a ľudskou tvárou. Pomôž nám, aby svet neustále videl v nás adoptívnych Božích synov a dcéry.  

P. Lucián Mária Bogucki, OFMConv.