Veľkonočné trojdnie NAŽIVO

Obrady Veľkonočného trojdnia vysielame naživo z Levoče a zo Spišského Štvrtku.

Levoča

youtube.com/tomasmariavlcek

  • Zelený štvrtok – svätá omša na Pamiatku Pánovej večere o 15:50.
  • Veľký piatok – o 8:00 modlitba ranných chvál a posvätného čítania; o 10:00 krížová cesta; o 14:45 novéna k Božiemu milosrdenstvu; o 15:00 obrady Veľkého piatku; možnosť navštíviť kostol a Boží hrob do 19:00.
  • Biela sobota – o 8:00 modlitba ranných chvál a posvätného čítania; možnosť navštíviť kostol a Boží hrob do 19:00; novéna k Božiemu milosrdenstvu o 19:45; Veľkonočná vigília o 20:00.
  • Veľkonočná nedeľa – o 10:45 novéna k Božiemu milosrdenstvu; o 11:00 svätá omša.

Spišský Štvrtok

https://www.ekostol.sk/projekt/20-spissky-stvrtok

ZELENÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Ranné ofícium (online z farského kostola)

12.00 hod. Poludňajšia modlitba rehoľnej komunity (online z farského kostola)

18.00 hod. Omša Pánovej večere (online z farského kostola)

VEĽKÝ PIATOK

08.00 hod. Ranné ofícium (online z farského kostola)

12.00 hod. Poludňajšia modlitba rehoľnej komunity (online z farského kostola)

17.00 hod. Obrady Pánovho umučenia (online z farského kostola)

BIELA SOBOTA

08.00 hod. Ranné ofícium (online z farského kostola)

12.00 hod. Poludňajšia modlitba rehoľnej komunity (online z farského kostola)

19.30 hod. Veľkonočná vigília (online z farského kostola)

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08.00 hod. Omša Pánovho zmŕtvychvstania (online z farského kostola)

17.00 hod. Večerná modlitba rehoľnej komunity (online z farského kostola)