Zamyslenie na Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania

Na nedeľu nedieľ sa nám prihovára páter Robert Gajderus, OFMConv.