Zamyslenie na Nedeľu Božieho milosrdenstva

Zamyslenie pre vás pripravil páter Piotr Głód, minorita z Levoče.