Zomrel P. Bogdan Adamczyk

Bogdan9. apríla 2021 odišiel do večnosti páter Bogdan Adamczyk, poľský minorita, ktorý v rokoch 2013 až 2016 pôsobil na Slovensku.

P. Bogdan sa narodil 13. júla 1965 v Limanovej (Poľsko). Detstvo a svoju mladosť, spolu so svojimi dvoma bratmi, prežil v Krakove – Nová Huta. Po ukončení štúdia pracoval ako strojný zámočník a v roku 1986, vo veku 21 rokov, vstúpil do rehole bratov minoritov. Po ročnom noviciáte na Kalwarii Paclawskiej 25. septembra 1987 zložil prvé rehoľné sľuby a pokračoval v minoritskom seminári v Krakove vo filozoficko - teologickom štúdiu. Po štvrtom ročníku seminára sa prihlásil na pôsobenie v Maďarsku, a tak po zložení večných sľubov 3. októbra 1992, pokračoval v teologickom štúdiu v Eger v Maďarsku. Diakonskú vysviacku prijal 10. októbra 1992 v Miškovci a o niekoľko mesiacov neskôr 20. júna 1993 aj kňazskú vysviacku. Na svojom primičnom obrázku si dal ako motto: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem.“ (Gn 12,1).

V prvých rokoch po vysviacke pracoval ako kaplán neďaleko rumunskej hranice v meste Nyírbátor, následne v rokoch 1995-2000 v Miškovci, kde bol najprv kaplánom a potom od r. 1998 správcom farnosti. V roku 1996 po provinčnej kapitule v Maďarsku bol P. Bogdan zvolený za definitóra a ekonóma maďarskej provincie sv. Alžbety. Následne prebýval aj v kláštoroch v Eger a Arad. V roku 2005 sa vrátil do Poľska a pôsobil ako magister juniorov v Radomsku až do roku 2011, kedy sa vrátil na krátko do Maďarska, potom v rokoch 2012 – 2013 pôsobil v Ríme. V roku 2013 prišiel pôsobiť na Slovensko do kláštora v Brehove (okr. Trebišov), kde plnil úlohy gvardiána až do r. 2015.

V medzičase sa P. Bogdan venoval aj doktorandskému štúdiu, a v r. 2014 získal titul doktor teológie v oblasti cirkevných dejín na Katolíckej univerzite v Budapešti. V meste Miškovec mu bolo udelené aj ocenenie „zaslúžený pre mesto Miškovec“.

Posledné roky svojho života P. Bogdan zasvätil pastorácii veriacim v Maďarsku, najprv v Miškovci a v roku 2020 po riadnej kapitule gdaňskej provincie, ku ktorej boli bratia minoriti z Maďarska pričlenení, bol zvolený za gvardiána a správcu farnosti v Szeged. 4. marca 2021 získal aj maďarské občianstvo.

21. marca 2021 bratia z kláštora v Szeged boli nakazení koronavírusom, o pár dní neskôr 26. marca bol P. Bogdan hospitalizovaný v miestnej nemocnici v Szeged a vzhľadom na zhoršujúci sa jeho zdravotný stav 1. apríla bol napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Do domu nášho nebeského Otca odišiel dňa 9. apríla 2021 okolo 16.00 hod.

P. Bogdan bude pochovaný v krypte minoritského kostola v Miškovci. Pohrebná sv. omša a s ňou spojené pohrebné obrady sa uskutočnia 21. apríla v Miškovci o 14:00 hod.

Text a foto: bratia minoriti