Zamyslenie na 3. veľkonočnú nedeľu

Zamyslenie na 3. veľkonočnú nedeľu pripravil páter Lucián M. Bogucki z bratislavského kláštora.