Miškovec: Pohreb pátra Bogdana

IMG 20210421 150234V stredu 21. apríla 2021 sme sa v maďarskom Miškovci naposledy rozlúčili s minoritským kňazom Bogdanom Adamczykom. Páter Bogdan zomrel vo veku 55 rokov v nemocnici v Szeget dňa 9. apríla na následky nakazenia koronavírusom.

Pohrebnej svätej omši predsedal predstavený minoritov v Maďarsku P. Pawel Cebula. Homíliu predniesol provinciálny predstavený z Gdaňska, ktorý zároveň predsedal uloženiu telesných pozostatkov pátra Bogdana v krypte miestneho kostola. Generálneho predstaveného z Ríma zastupoval definítor Tomáš Lesňák. Pohrebných slávností sa zúčastnili v obmedzenom počte, vzhľadom na pandemické opatrenia, bratia z Poľska a zo Slovenska. Rodinu pátra Bogdana zastupovali jeho dvaja bratia, z ktorých jeden je diecézny kňaz.

P. Bogdan Adamczyk v rokoch 2013 – 2016 účinkoval na Slovensku. V určitom období bol aj predstaveným v kláštore v Brehove a duchovným asistentom pre bratstvá tretieho františkánskeho rádu v Borši, Veľkých Kapušanoch, Lelesi a Košiciach. Podľa možnosti venoval sa maďarsky hovoriacim veriacim na dolnom Zemplíne. V roku 2020 po riadnej kapitule gdaňskej provincie, ku ktorej boli bratia minoriti z Maďarska pričlenení, bol zvolený za gvardiána a správcu farnosti v Szeged. Mesiac pred smrťou páter Bogdan získal aj maďarské občianstvo.

Text: P. Lucián; foto: Br. Ján