Zamyslenie na 4. veľkonočnú nedeľu

Dnešné zamyslenie pripravil P. Tomáš M. Vlček, minorita z Levoče.