Medvede, slnko a milosť v Tatrách

V týždni od 18.7. do 25.7.2009 vo Vysokých Tatrách sme si užili medveďov. Samica s piatimi medvieďatami bola pánom okolia chaty a priľahlých kontajnerov takmer každú noc. A skoro 120 pánov tvorstva ( vrátane detí) sa v uvedenom čase svojho titulu ochotne vzdalo. Málokto si trúfol vtedy vystrčiť nos.

V týždni od 18.7. do 25.7.2009 vo Vysokých Tatrách sme si užili medveďov. Samica s piatimi medvieďatami bola pánom okolia chaty a priľahlých kontajnerov takmer každú noc. A skoro 120 pánov tvorstva ( vrátane detí) sa v uvedenom čase svojho titulu ochotne vzdalo. Málokto si trúfol vtedy vystrčiť nos.

To bola tá svetská atrakcia tohtoročnej letnej duchovnej obnovy spoločenstva Misia Máriina v Tatranskej Lesnej pod vedením pátra Luciána Máriu Boguckého, OFMConv., kustóda minoritov na Slovensku v spolupráci so Spoločenstvom Dobrého pastiera.

K tej duchovnej aktivite patrili každodenné omše, ranné chvály, vešpery a ružence, ktoré dopĺňali témy k roku kňazstva s jemnou orientáciou na Františkánsku spiritualitu. Pravdy z iného uhla vo svetle tradícii a životných aj pastoračných skúseností. Za oknami páľava a v študovni dobrá, aj keď pracovná nálada. Prebrali sme to poriadne zo všetkých strán a ešte sme aj v pracovných skupinách hľadali cestu. Sympatické bolo, že pracovné skupiny tvorili manželské páry. Takže niekedy sa prebralo aj to, čo sa ešte nikdy nepreberalo.

Na Vysoké Tatry to bol netradične slnečný týždeň. Tento rok sme Teryho chatu, Vysokú, Priečne sedlo, Slezky dom, Štrbské aj Skalnaté pleso a iné krásy dosiahli bez spláchnutia. A navyše sme si užili aj krásy svätyne v Ludźmierzi, z ktorej sa pápež Ján Pavol II modlil ruženec do celého sveta prostredníctvom priameho rozhlasového prenosu.

Tešíme sa na ďalší rok.

Text: Ladislav Šutý, Spoločenstvo Misia Máriina; foto: Jozef Fabo