Zamyslenie na 5. veľkonočnú nedeľu

Božím slovom na 5. veľkonočnú nedeľu nás sprevádza brat Marek Mária Redlich z bratislavskej komunity.