Zamyslenie na 6. veľkonočnú nedeľu

Zamýšľa sa brat Peter M. Kozma.