Kňazská vysviacka a primície

Brat Peter Kozma prijme 19. júna 2021 v Bratislave kňazskú vysviacku a primičnú svätú omšu omšu bude sláviť 26. júna 2021 vo Veľkých Kapušanoch.

Kňazská vysviacka - 19. 6. 2021

Adresa: Kostol sv. Františka z Assisi, Námestie sv. Františka, Bratislava - Karlova Ves.
Odkaz na Google Maps: https://goo.gl/maps/7NuQKcifvVeCNTps9

 

 

Primičná svätá omša vo Veľkých Kapušanoch - 26. 6. 2021

Adresa: Námestie Lászlóa Mécsa, Veľké Kapušany (079 01)
Odkaz na Google Maps: https://goo.gl/maps/xP7TBcQwq6z1udg58

Informácie pre kňazov:

Pre prítomných kňazov budú pripravené malé brožúry, obsahujúce aj liturgické texty potrebné pre koncelebráciu v slovenskom jazyku. Prosíme kňazov, aby so sebou priniesli albu a bielu štólu. Tiež prosíme kňazov, aby sa po príchode zhromaždili pri budove fary. Na fare Vám bude pripravené malé občerstvenie.

Živé vysielanie: https://www.youtube.com/channel/UCW0q8kh6LHEAM9BtQx_sQsA/live