Zamyslenie na 7. veľkonočnú nedeľu

Pátra Tomáša z Levoče oslovil v Skutkoch apoštolov príbeh apoštola Mateja