Zamyslenie na Turíčnu nedeľu

Páter Roman Gažúr zo Spišského Štvrtku nás pozýva na Turíce „pod most“ k uvažovaniu nad Božím slovom.