Zamyslenie na 10. nedeľu v období cez rok

Opäť sa zamýšľa brat Tomáš M. Vlček v Levoči.