Zamyslenie na 11. nedeľu v období cez rok

V uvažovaní nad Božím slovom na 11. nedeľu nás sprevádza páter Adam z Bratislavy