Zamyslenie na 13. nedeľu v období cez rok

Páter Lucián nám z terasy bratislavského kláštora minoritov priblíži evanjelium, v ktorom je vyzdvihnutá viera dvoch ľudí.