Zamyslenie na 14. nedeľu v období cez rok

Páter Jaroslav z Bratislavy – Karlovej Vsi, sprevádzajúc nás dnešným evanjeliom, približuje nám osobu Ježiša z Nazareta.