Zamyslenie na 15. nedeľu v období cez rok

Nielen o životných krízach nám dnes v kláštornej kaplnke v Spišskom Štvrtku porozpráva páter Roman Gažúr.