Zamyslenie na 16. nedeľu v období cez rok

Na nedávno vymaľovanej chodbe minoritského kláštora v Levoči sa pri slabom svetle zamýšľa páter Tomáš M. Vlček.