Zamyslenie na 17. nedeľu v období cez rok

Páter Peter Głód sa pri obilnom poli v blízkosti Levoče zamýšľa nad zázrakom rozmnoženia chleba.