Zamyslenie na 18. nedeľu v období cez rok

Páter Adam sa v prostredí mestskej džungle zamýšľa nad nedeľným evanjeliom.