Zamyslenie na 19. nedeľu v období cez rok

Brat Tomáš z Levoče vám dnes prerozpráva, čo na dnešnej liturgii slova oslovilo poľského biskupa Gregora Ryśa.