Zamyslenie na 22. nedeľu v období cez rok

Dnešné zamyslenie pripravil páter Lucián Bogucki v spolupráci s Marekom Kosseyom.