Zamyslenie na 23. nedeľu v období cez rok

V lone prírody sa zamýšľa páter Roman Gažúr, minorita zo Spišského Štvrtku.