Zamyslenie na 24. nedeľu v období cez rok

S pátrom Róbertom Gajderusom z Bratislavy sa snažíme porozumieť Markovmu evanjeliu na 24. nedeľu v cezročnom období.