Assisi: Formačný kurz pre bratov

V dňoch od 13. do 20. septembra štyria naši bratia zo Slovenska: P. Jaroslav a P. Peter K. z Bratislavy, P. Piotr z Levoče a  P. Samuel zo Spišského Štvrtku sa zúčastnili na formačnom kurze , ktorý zorganizovala česká provincia Rehole minoritov. Celý kurz sa uskutočnil v Assisi, v rodisku nášho zakladateľa svätého Františka. Cieľom tohto bratského stretnutia bolo v prvom rade návrat k prameňom našej duchovnosti a spoznávanie miest, kde žil a pôsobil náš zakladateľ, ale taktiež lepšie spoznanie sa s našimi bratmi z českej provincie.

V priebehu týždňa nás svojimi zamysleniami a odbornými prednáškami sprevádzal P. Jerzy Norel, predstavený kláštornej medzinárodnej komunity v centre Franciscanum v Assisi, ktorý nás tiež previedol cestičkami a miestami, ktoré boli veľmi blízke „chudáčikovi z Assisi“. Tak sme sa dostali na také miesta ako sú napr.: rodičovský dom sv. Františka, rodný dom sv. Kláry, kaplnka a kláštor v San Damiano pod mestom Assisi, Rivotorto, Porciunkula, ale navštívili sme aj erém (pustovňu) Carceri a mestečko Cannara, kde v jeho blízkosti sv. František kázal vtáčikom a dal počiatok taktiež Tretiemu rádu (terciári). Veľkou vzácnosťou pre nás bratov bola návšteva kláštornej knižnice v Sacro convento a možnosť nahliadnuť zblízka do dokumentov z 13. storočia napísaných na pergamene, ktoré zachytávajú rôzne spisy spojené s našou spiritualitou.

Počas celého kurzu nás sprevádzala prijemná bratská atmosféra: mohli sme sa viac spoznať, zblížiť sa s bratmi s Českej republiky, vymeniť si skúsenosti a obohatiť sa. Vrcholom celého kurzu bola spoločná slávnostná nedeľná svätá omša v hornej bazilike svätého Františka v Assisi spolu s miestnymi veriacimi a pútnikmi.

Text: br. Peter M. Kozma; foto: bratia