Zamyslenie na 26. nedeľu v období cez rok

Páter Peter nás dnes pozýva k zanechaniu čiernobieleho videnia.